Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-04-01 - Time: 14:51


БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 60
Публикуван: 2015-02-17
Свързани международни стандарти

EN 1433:2002
CEN/TC 165

EN 1433:2002/A1:2005
CEN/TC 165

EN 1433:2002/AC:2004
CEN/TC 165
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания за проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

Заглавие на английски

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията за линейни отводнителни канали за събиране и отвеждане на повърхностни води, когато се монтират в зони за пешеходно и/или транспортно движение. Тези канали са определени в съответствие с препоръките на производителя или като тип I, които не изискват допълнителна опора, или като тип М, които изискват допълнителна опора за понасяне на вертикалните и хоризонталните натоварвания при експлоатация. Този стандарт определя изискванията за решетките и покритията, вградени в линейните дренажни системи. Този стандарт се прилага за решетъчни, прорезни или бордюрни части със светъл отвор до 1000 mm. Този стандарт определя термините, класовете, изискванията при проектиране и изпитване, маркировката и управлението на качеството при отводнителни канали.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-83 - Водоснабдяване и канализация

ICS

93.080.30 - Пътни съоръжения и инсталации

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Забележка

Изданието на български език включва поправка +AC:2005; +A1:2005,Поправка 1:2015

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2003-12-22 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Английски
Действащ 
2005-09-30 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2007-02-28 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Английски
Действащ 
2005-09-30 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2007-02-28 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2015-02-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания за проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved