Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 407:2006

БДС EN 407:2006
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 16
Публикуван: 2006-12-27
Свързани международни стандарти

EN 407:2004
CEN/TC 162
Цена: 31.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Ръкавици за защита от термични рискове (топлина и/или огън)

Заглавие на английски

Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)

Област на действие на български

Този документ определя изисквания, методи за изпитване, предоставена информация и маркировка на защитни ръкавици срещу топлина и/или огън. Той трябва да се прилага за всички ръкавици, които защитават ръцете срещу топлина и/или пламък в един или повече от следните начини при: огън, топлина чрез контакт, топлина чрез конвекция, топлина чрез лъчение, малки пръски или големи количества разтопен метал. Този стандарт е приложим само заедно с EN 420. Има други стандарти съответстващи на специфично приложение, като например пожарогасене или заваряване. Изпитването на продукта може да даде само нивото на изпълнение, но не и нивото на защита.

Област на действие на английски

This document specifies test methods, general requirements, levels of thermal performance and the marking for protective gloves against heat and/or fire. It should be used for all gloves which protect the hands against heat and/or flames in one or more of the following forms: fire, contact heat, convective heat, radiant heat, small splashes or large quantities of molten metal. There are other standards relevant to specific applications, as for example fire-fighting or welding. Product tests may only give performance levels and not protection levels.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 407:2006 заменя и отменя БДС EN 407:2000 на 2006-12-27

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2000-04-16 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и/или огън)