Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN ISO 14044:2006

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14044:2006
БДС EN ISO 14044:2006
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 56
Публикуван: 2006-12-27
Свързани международни стандарти

EN ISO 14044:2006
CEN/SS S26
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)

Заглавие на английски

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)

Област на действие на български

ISO 14044:2006 определя изискванията и осигурява насоки за оценката на жизнения цикъл (LCA) включително: определяне на целта и областта на LCA, фаза на създаване на опис на анализа на жизнения цикъл (LCI), фаза на оценяване на въздействието на жизнения цикъл (LCIA), фаза на тълкуване на жизнения цикъл, докладване и критичен преглед на LCA, ограничения на LCA, връзки между фазите на LCA, и условията за използване на избор на стойности и възможни елементи. ISO 14044:2006 обхваща изследвания за оценката на жизнения цикъл (LCA) и изследвания на описа (LCI) на жизнения цикъл.

Област на действие на английски

ISO 14044:2006 specifies requirements and provides guidelines for life cycle assessment (LCA) including: definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle inventory analysis (LCI) phase, the life cycle impact assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation phase, reporting and critical review of the LCA, limitations of the LCA, relationship between the LCA phases, and conditions for use of value choices and optional elements. ISO 14044:2006 covers life cycle assessment (LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14044:2006 заменя и отменя БДС EN ISO 14040:2004 на 2006-12-27
БДС EN ISO 14044:2006 заменя и отменя БДС EN ISO 14041:2004 на 2006-12-27
БДС EN ISO 14044:2006 заменя и отменя БДС EN ISO 14042:2006 на 2006-12-27
БДС EN ISO 14044:2006 заменя и отменя БДС EN ISO 14043:2006 на 2006-12-27

Забележка

A1:2018

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
2019-09-19 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)
Английски
Действащ 
2018-03-15 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)
Български
Действащ 
2019-09-19 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)