Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO 14040:2006

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 14040:2006
БДС EN ISO 14040:2006
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 29
Публикуван: 2006-12-27
Свързани международни стандарти

EN ISO 14040:2006
CEN/SS S26
Цена: 54.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Управление по отношение на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)

Заглавие на английски

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)

Област на действие на български

ISO 14040:2006 описва принципите и рамката за оценката на жизнения цикъл (LCA) включително: определяне на целта и областта на LCA, фаза на създаване на опис на анализа на жизнения цикъл (LCI), фаза на оценяване на въздействието на жизнения цикъл (LCIA), фаза на тълкуване на жизнения цикъл, докладване и критичен преглед ни бележки на LCA, ограничения на LCA, връзки между фазите на LCA, и условията за използване на избор на стойности и възможни елементи. ISO 14040:2006 обхваща изследвания за оценката на жизнения цикъл (LCA) и изследвания на описа (LCI) на жизнения цикъл. Стандартът не описва LCA техниката подробно, нито определя точно методологиите за отделните фази на LCA. Предвиденото приложение на резултатите на LCA или LCI се разглежда при определяне на целта и областта, но приложението само по себе си е извън обхвата на този международен стандарт.

Област на действие на английски

ISO 14040:2006 describes the principles and framework for life cycle assessment (LCA) including: definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle inventory analysis (LCI) phase, the life cycle impact assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation phase, reporting and critical review of the LCA, limitations of the LCA, the relationship between the LCA phases, and conditions for use of value choices and optional elements. ISO 14040:2006 covers life cycle assessment (LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies. It does not describe the LCA technique in detail, nor does it specify methodologies for the individual phases of the LCA. The intended application of LCA or LCI results is considered during definition of the goal and scope, but the application itself is outside the scope of this International Standard.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14040:2006 заменя и отменя БДС EN ISO 14041:2004 на 2006-12-27
БДС EN ISO 14040:2006 заменя и отменя БДС EN ISO 14042:2006 на 2006-12-27
БДС EN ISO 14040:2006 заменя и отменя БДС EN ISO 14043:2006 на 2006-12-27

Забележка

Поправка в заглавието, обявена в бр.6/2018 на Официалния бюлетин.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2004-03-30 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:1997)