Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-10-26 - Time: 00:12


БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 39
Публикуван: 2006-11-14
Свързани международни стандарти

EN ISO/IEC 17025:2005
CEN/CLC/JTC 1

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)

Заглавие на английски

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани с използването на стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите. Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Например лаборатории от първа, втора и трета страна, както и лаборатории, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола и сертификацията на продуктите. Този международен стандарт е приложим за всички лаборатории независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност за изпитване и/или калибриране. Когато дадена лаборатория не извършва една или няколко от дейностите, за които се отнася този международен стандарт като вземането на извадки и разработването/усъвършенстването на нови методи, изискванията на съответните точки не се прилагат. Този международен стандарт е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството и на административните и техническите си дейности. Той може също да бъде използван от клиентите на лаборатории, от упълномощените разпоредителни органи и органите за акредитация, които потвърждават или признават компетентността на лаборатории. Този стандарт не е предназначен да бъде използван за сертификация на лаборатории. В този международен стандарт не се разглежда съответствието с изискванията на нормативните актове и с изискванията за безопасност при работата на лабораториите.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-34 - Управление на качеството и оценяване на съответствието

ICS

03.120.20 - Сертификация на продукти и на предприятия. Оценяване на съответствието

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 на 2018-01-15
БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17025:2001 на 2006-11-14

Забележка

Изданието на български език включва поправка AC:2006

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2006-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
Български
Отменен 
2001-06-04 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:1999) (Второ издание 2002 г.)
Български
Отменен 
2006-03-02 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005)
Английски
Действащ 
2018-01-15 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Действащ 
2018-01-29 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Действащ 
2019-12-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved