Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2019-08-20 - Time: 15:21


БДС EN ISO 9000:2001
Статус: Отменен
Език: Немски
Страници: 77
Публикуван: 2001-12-29
Свързани международни стандарти

EN ISO 9000:2000
CEN/SS F20
Цена: 140.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)

Заглавие на английски

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2000)

Област на действие на български

Серията от стандарти ISO 9000, изброени по-долу, е разработена, за да помогне на организации от всякакъв вид и големина да внедрят и прилагат ефикасни системи за управление на качеството. - ISO 9000 описва основните принципи на системите за управление на качеството и определя терминологията. - ISO 9001 определя изискванията към системите за управление на качеството, когато дадена организация трябва да докаже своята способност да доставя продукти, които изпълняват изискванията на клиента и на приложимите нормативни актове, и има за цел да повиши удовлетвореността на клиентите. - ISO 9004 дава указания за ефикасността и ефективността на системата за управление на качеството. Целта на този стандарт е подобряване на постиженията на организацията и удовлетворението на клиентите и на другите заинтересовани страни. - ISO 19011 дава указания за одита на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда. Тези стандарти образуват съгласувана съвкупност относно системи за управление на качеството и улесняват взаимното разбиране в националната и международната търговия

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-34 - Управление на качеството и оценяване на съответствието

ICS

03.120.10 - Управление и осигуряване на качеството
03.100.70 - Системи за управление

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 9000:2007 заменя и отменя БДС EN ISO 9000:2001 на 2007-03-28
БДС EN ISO 9000:2001 заменя и отменя БДС EN ISO 8402:1999 на 2002-02-02

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Английски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Френски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Руски
Отменен 
2001-12-29 
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Български
Отменен 
2007-03-28 
75 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2005)
Английски
Действащ 
2015-09-25 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
Български
Действащ 
2015-11-16 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
Български
Отменен 
1997-01-01 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандарти по управление и осигуряване на качеството. Част 1: Указания за избор и прилагане (ISO 9000-1:1994)

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved