Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-05-30 - Time: 01:14


БДС EN ISO 9001:1996
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 18
Публикуван: 1996
Свързани международни стандарти

EN ISO 9001:1994
CEN/SS F20
Цена: 35.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектирането/разработването, производството, монтажа и обслужването (ISO 9001:1994)

Заглавие на английски

Quality systems - Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing (ISO 9001:1994)

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-34 - Управление на качеството и оценяване на съответствието

ICS

03.120.10 - Управление и осигуряване на качеството
03.100.70 - Системи за управление

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 9001:2001 заменя и отменя БДС EN ISO 9001:1996 на 2002-02-02
БДС EN ISO 9001:1996 заменя и отменя БДС 9.001:1989 на 1996-01-01

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2001-12-29 
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2001-12-29 
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Френски
Отменен 
2001-12-29 
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Немски
Отменен 
2001-12-29 
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Български
Отменен 
2008-12-20 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008)
Английски
Действащ 
2015-09-25 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)
Български
Действащ 
2015-09-25 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved