Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN ISO/IEC 17011:2006

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO/IEC 17011:2006
БДС EN ISO/IEC 17011:2006
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 31
Публикуван: 2006-09-25
Свързани международни стандарти

EN ISO/IEC 17011:2004
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органи, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2004)

Заглавие на английски

Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2004)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя общите изисквания за органите, извършващи оценяване и акредитация на органи за оценяване на съответствието. Той може да бъде използван също и като документ, предоставящ критерии за процеса на взаимно оценяване в рамките на споразумения за взаимно признаване между органи за акредитация.

Област на действие на английски

ISO/IEC 17011:2004 specifies general requirements for accreditation bodies assessing and accrediting conformity assessment bodies (CABs). It is also appropriate as a requirements document for the peer evaluation process for mutual recognition arrangements between accreditation bodies. Accreditation bodies operating in accordance with ISO/IEC 17011:2004 do not have to offer accreditation to all types of CABs. For the purposes of ISO/IEC 17011:2004, CABs are organizations providing the following conformity assessment services: testing, inspection, management system certification, personnel certification, product certification and, in the context of this document, calibration.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17011:2018 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17011:2006 на 2018-02-14
БДС EN ISO/IEC 17011:2006 заменя и отменя БДС EN 45002:1993 на 2008-06-26
БДС EN ISO/IEC 17011:2006 заменя и отменя БДС EN 45003:1999 на 2006-09-25
БДС EN ISO/IEC 17011:2006 заменя и отменя БДС EN 45010:1999 на 2006-09-25

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2018-02-14 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания за органите за акредитация, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2017)
Български
Действащ 
2018-03-15 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания за органите за акредитация, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2017)