Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС EN 14683:2006

БДС EN 14683:2006
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 18
Публикуван: 2006-08-10
Свързани международни стандарти

EN 14683:2005
CEN/TC 205
Цена: 35.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Хирургически маски. Изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Surgical masks - Requirements and test methods

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията към състава и характеристиките, както и методи за изпитване на хирургически маски, предназначени за ограничаване на предаване на инфекции от страна на персонала към пациентите и (при определени ситуации - обратното) по време на хирургични процедури в операционните зали и при други медицински условия с подобни изисквания. Този европейски стандарт не е приложим за маски, предназначени само за лична защита на персонала. Забележка 1: Стандартите за респираторни маски за използване като лични предпазни средства са достъпни. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Приложението A осигурява информация за потребителите на хирургически маски.

Област на действие на английски

This European Standard specifies construction and performance requirements, and test methods for surgical masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients and (in certain situations vice-versa) during surgical procedures in operating theatres and other medical settings with similar requirements. This European Standard is not applicable to masks intended exclusively for the personal protection of staff. NOTE 1 Standards for masks for use as respiratory personal protective equipment are available. NOTE 2 Annex A provides information for the users of surgical masks.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 14683:2014 заменя и отменя БДС EN 14683:2006 на 2014-05-19

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2014-05-19 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Отменен 
2019-06-17 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2019-12-16 
25 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване