Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.СД CEN/TS 54-14:2006

Начало » Стандартизация » Търсене » СД CEN/TS 54-14:2006
СД CEN/TS 54-14:2006
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 78
Публикуван: 2006-08-10
Свързани международни стандарти

CEN/TS 54-14:2004
CEN/TC 72
Цена: 140.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане

Заглавие на английски

Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance

Област на действие на български

Този документ осигурява указания за прилагането на автоматични пожароизвестителни системи в и около сгради. Техническата спецификация обхваща планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на системите. Указанията се отнасят за системи, предназначени за защита на живот и/или защита на имущество. Указанията обхващат системи, съдържащи най-малко един автоматичен пожароизвестител. Системите могат да бъдат способни да осигуряват сигнали за започване, в случай на пожар, на работата на спомагателни съоръжения (като стационарни пожарогасителни инсталации) и други предпазни мерки и действия (като изключване на машини), но указанията не обхващат спомагателното обслужване като такова. Указанията не обхващат системи, комбиниращи функциите на пожароизвестяването с други не отнасящи се за пожар функции. Указанията не дават препоръки дали в даден обект би трябвало да бъде инсталирана автоматична пожароизвестителна система. При разработването на този документ като част от EN 54 е прието, че изпълняването на неговите предписания ще бъде поверено на лица с подходяща компетентност. Дадени са също указания и за други лица, купуващи или използващи една пожароизвестителна система.

Област на действие на английски

This document provides guidelines for the application of automatic fire detection and fire alarm systems in and around buildings. The Technical Specification covers planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of the systems. The guidelines cover systems intended for the protection of life and/or the protection of property. The guidelines cover systems with at least one fire detector. The systems may be capable of providing signals to initiate, in the event of a fire, the operation of ancillary equipment (such as fixed fire extinguishing systems) and other precautions and actions (such as machinery shutdown), but the guidelines do not cover the ancillary services themselves. The guidelines do not cover systems combining fire alarm functions with other non-fire related functions. The guidelines do not recommend whether or not an automatic fire detection and/or fire alarm system should be installed in any given premises. It has been assumed in the drafting of this Part of EN 54 that the execution of its provisions will been trusted to appropriately competent persons. However, guidance is also given to other persons purchasing or using a fire detection or fire alarm system.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

СД CEN/TS 54-14:2019 заменя и отменя СД CEN/TS 54-14:2006 на 2019-02-14

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2007-09-28 
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане
Английски
Действащ 
2019-02-14 
92 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане
Английски
Действащ 
2016-03-17 
82 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, пускане в експлоатация, използване и поддържане на гласова система за сигнализиране на тревога