Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO/IEC 17000:2006

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO/IEC 17000:2006
БДС EN ISO/IEC 17000:2006
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 33
Публикуван: 2006-05-30
Свързани международни стандарти

EN ISO/IEC 17000:2004
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC 17000:2004)

Заглавие на английски

Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя общите термини и техните определения, свързани с оценяването на съответствието, включително акредитацията на органите за оценяване на съответствието и използването на оценяването на съответствие за улесняване на търговията. Описанието на функционалния подход за оценяване на съответствието е включено в приложение А, за да може допълнително да се подпомогне взаимното разбиране между ползвателите на резултатите от оценяването на съответствие, органите за оценяване на съответствие и органите за тяхната акредитация както в регулираната, така и в доброволната област.

Област на действие на английски

ISO/IEC 17000:2004 specifies general terms and definitions relating to conformity assessment, including the accreditation of conformity assessment bodies, and to the use of conformity assessment to facilitate trade. A description of the functional approach to conformity assessment is included as a further aid to understanding among users of conformity assessment, conformity assessment bodies and their accreditation bodies, in both voluntary and regulatory environments. ISO/IEC 17000:2004 does not set out to provide a vocabulary for all of the concepts that may need to be used in describing particular conformity assessment activities. Terms and definitions are given only where the concept defined would not be understandable from the general language use of the term or where an existing standard definition is not applicable.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17000:2006 заменя и отменя БДС EN 45020:2001 на 2006-05-30 частично