Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN ISO 10012:2006

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 10012:2006
БДС EN ISO 10012:2006
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 28
Публикуван: 2006-03-02
Свързани международни стандарти

EN ISO 10012:2003
CEN/SS F20
Цена: 54.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване (ISO 10012:2003)

Заглавие на английски

Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя общи изисквания и е ръководство за управлението на процесите на измерване и метрологичното потвърждаване на техническите средства за измерване, които се използват, за да помогнат и демонстрират съответствие с метрологичните изисквания. Той определя изискванията за управлението на качеството на система за управление на измерванията, които могат да се използват от организацията, представяща измерванията като част от общата система за управление, както и да се гарантира удовлетворяване на метрологичните изисквания. Този международен стандарт не е предназначен да се използва като изискване за демонстриране на съответствие с ISO 9001, ISO 14001 или друг стандарт. Заинтересуваните страни могат да се съгласят да използват този международен стандарт като начало за удовлетворяване на изискванията за системата за управление на процесите на измерванията при дейности по сертификация. Този международен стандарт не е предназначен да замества или да добавя изисквания към ISO/IEC 17025.

Област на действие на английски

ISO 10012:2003 specifies generic requirements and provides guidance for the management of measurement processes and metrological confirmation of measuring equipment used to support and demonstrate compliance with metrological requirements. It specifies quality management requirements of a measurement management system that can be used by an organization performing measurements as part of the overall management system, and to ensure metrological requirements are met. ISO 10012:2003 is not intended to be used as a requisite for demonstrating conformance with ISO 9001, ISO 14001 or any other standard. Interested parties can agree to use ISO 10012:2003 as an input for satisfying measurement management system requirements in certification activities. Other standards and guides exist for particular elements affecting measurement results, for example, details of measurement methods, competence of personnel, interlaboratory comparisons. ISO 10012:2003 is not intended as a substitute for, or as an addition to, the requirements of ISO/IEC 17025.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 10012:2006 заменя и отменя БДС EN 30012-1:1999 на 2006-03-02