Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN 1996-1-2:2005

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 1996-1-2:2005
БДС EN 1996-1-2:2005
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 83
Публикуван: 2005-10-21
Свързани международни стандарти

EN 1996-1-2:2005
CEN/TC 250
Цена: 149.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Заглавие на английски

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Област на действие на български

Тази част на EN 1996 се отнася за проектиране на зидани конструкции за случайна ситуация на пожарно въздействие и е предназначена да се прилага заедно с EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 и EN 1991-1-2. Тази част 1-2 установява разликите или допълненията към проектирането при нормални температури. Тази част 1-2 обхваща само пасивни методи на защита от пожар. Активните методи не са обхванати. Тази част 1-2 се прилага за зидани конструкции, в рамките на общата огнеустойчивост, за които се изисква да изпълнят някои функции, когато са изложени на пожар, като: - да се избегне преждевременно разрушаване на конструкцията (функция “носимоспособност”) - ограничаване на разпространението на огъня (пламъци, горещи газове или прекомерна топлина) извън предвидените площи (огнепреграждаща функция). (4)P EN 1995-1-2 дава принципите и правилата за прилагане при проектирането на конструкции за посочените изисквания, при спазване на по-горе споменатите функции и нива на поведение. (5)P Тази част 1-2 се прилага за конструкции или части от тях, които са в областта на приложение на EN 1996-1-1, EN 1996-2 и EN 1996-3 и са проектирани в съответствие с него. Тази част 1-2 не обхваща зидарии от естествени камъни, съгласно EN 771-6. Тази част 1-2 се отнася за следните конструкции: - неносещи вътрешни стени - неносещи външни стени - носещи вътрешни стени с изолирана или неизолирана функция - носещи външни стени с изолирана или неизолирана функция

Област на действие на английски

(1)P This Part 1-2 of EN 1996 deals with the design of masonry structures for the accidental situation of fire exposure, and is intended to be used in conjunction with EN 1996-1-1, EN 1996-2, 1996-3 and EN 1991-1-2. This part 1-2 only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design. (2)P This Part 1-2 deals only with passive methods of fire protection. Active methods are not covered. (3)P This Part 1-2 applies to masonry structures which, for reasons of general fire safety, are required to fulfil certain functions when exposed to fire, in terms of: - avoiding premature collapse of the structure (load bearing function) - limiting fire spread (flames, hot gases, excessive heat) beyond designated areas (separating function) (4)P This Part 1-2 gives principles and application rules for designing structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and levels of performance. (5)P This Part 1-2 applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1996-1-1, EN 1996-2 and EN 1996-3 and are designed accordingly. (6)P This Part 1-2 does not cover masonry built with Natural Stone units to EN771-6 (7)P This Part 1-2 deals with the following: - non-loadbearing internal walls. - non-loadbearing external walls. - loadbearing internal walls with separating or non-separating functions. - loadbearing external walls with separating or non-separating functions.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1996-1-2:2005 заменя и отменя БДС ENV 1996-1-2:2003 на 2009-05-29

Забележка

AC:2010; AC:2016

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2013-01-22 
117 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции
Български
Действащ 
2015-05-18 
115 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции
Български
Действащ 
2015-05-18 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции. Национално приложение (NA)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
125 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции
Български
Отменен 
2009-02-27 
115 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции
Български
Отменен 
2012-10-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2009-08-21 
85 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
Български
Действащ 
2016-12-15 
43 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
Български
Действащ 
2012-10-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2006-08-10 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии
Български
Действащ 
2010-03-22 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии
Български
Действащ 
2016-12-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии
Български
Действащ 
2012-10-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2006-08-10 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции
Български
Действащ 
2010-03-22 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции
Български
Действащ 
2016-12-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции
Български
Действащ 
2012-10-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции. Национално приложение (NA)