Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN 300 674-2-2 V1.1.1:2005

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 300 674-2-2 V1.1.1:2005
БДС EN 300 674-2-2 V1.1.1:2005
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 14
Публикуван: 2005-07-27
Свързани международни стандарти
IDT
EN 300 674-2-2 V1.1.1:2004
ERM TG29
Цена: 27.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и медицински (ISM) цели. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Подчаст 2: Изисквания за бордовата част (OBU)

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive; Sub-part 2: Requirements for the On-Board Units (OBU)

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2001-12-29 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пътен транспорт и телематичен трафик (RTTT). Технически характеристики и методи за изпитване на предавателни съоръжения с малък обсег за целеви връзки (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и медицински (ISM) цели
Английски
Действащ 
2005-01-28 
78 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и медицински (ISM) цели. Част 1: Основни характеристики и методи за изпитване на пътната (RSU) и бордовата (OBU) част
Английски
Действащ 
2005-07-27 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в обхвата 5,8 GHz за промишлени, научни и медицински (ISM) цели. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Подчаст 1: Изисквания за пътната част (RSU)
Английски
Действащ 
2016-12-15 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Телематика за транспорт и трафик (TTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в честотния обхват от 5 795 MHz до 5 815 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Подчаст 1: Пътна част (RSU)
Английски
Действащ 
2016-11-15 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
VHF цифрова линия от 2-ри вид за връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 3: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС
Английски
Действащ 
2017-01-18 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Телематика за транспорт и трафик (TTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в честотния обхват от 5 795 MHz до 5 815 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Подчаст 2: Бордна част (OBU)
Английски
Действащ 
2019-07-15 
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Телематика за транспорт и трафик (TTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в честотния обхват от 5 795 MHz до 5 815 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Подчаст 2: Бордова част (OBU)