Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 14015:2005

БДС EN 14015:2005
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 249
Публикуван: 2005-05-31
Свързани международни стандарти

EN 14015:2004
CEN/TC 265
Цена: 326.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изисквания за проектирането/разработването и производството на стоманени резервоари, заварени, с плоско дъно, цилиндрични, вертикални, построявани на място, за съхраняване на течности с температурата на заобикалящата среда или по-висока

Заглавие на английски

Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above

Област на действие на български

Този документ специфицира изискванията за материали, проектиране, производство, монтаж, изпитване и инспекция на изпълнени на място, вертикални, цилиндрични, с плоско дъно, заварени стоманени резервоари за съхраняване на течности с температура на заобикалящата среда или по-висока, както и техническите споразумения, които трябва да се постигнат (виж приложение А). Този документ не се прилага за резервоари, когато продуктът е замразен за да се запази като течност при атмосферно налягане (виж EN 14620). Този документ засяга конструктивната цялост на основната конструкция на резервоара и не поставя изисквания за процеса на проектиране, работните аспекти, безопасност и противопожарни съоръжения, инспекции при експлоатация, поддържане или ремонт. Тези аспекти са обхванате подробно в други кодове за добра практика (виж приложение В).

Област на действие на английски

This document specifies the requirements for the materials, design, fabrication, erection, testing and inspection of site built, vertical, cylindrical, flat bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperatures and above, and the technical agreements that need to be reached (see Annex A). This document does not apply to tanks where the product is refrigerated to maintain it as a liquid at atmospheric pressure (see prEN 14620). This document is concerned with the structural integrity of the basic tank structure and does not provide requirements for considering process design, operational issues, safety and firefighting facilities, in-service inspection, maintenance or repair. These aspects are covered in detail in other Codes of Practice (see Annex B). 1.2 This document applies to closed-top tanks, with and without internal floating covers (see Annex C) and open-top tanks, with and without floating roofs (see Annexes D and E). It does not apply to ''lift-type'' gas holders. 1.3 This document applies to storage tanks with the following characteristics: a) design pressure less than 500 mbar ) and design internal negative pressure not lower than 20 mbar (see 5.1 for pressure limitations); b) design metal temperature not lower than -40 °C and not higher than +300 °C (see 5.2.2); c) maximum design liquid level not higher than the top of the cylindrical shell. 1.4 The limits of application of this document terminate at the following locations. - face of the first flange in a bolted flange connection; - first threaded joint on the pipe or coupling outside of the tank shell, roof or bottom; - first circumferential joint in a pipe not having a flange connection. 1.5 This document is applicable to steel tanks with a maximum design strength £ 260 N/mm2. 1.6 In addition to the definitive requirements, this document also requires the items detailed in Annex A to be documented. For compliance with this document,

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Проект 
 
348 
209.95 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за проектирането и производството на изградени в мястото на използване, вертикални, цилиндрични, с плоско дъно, с наземен монтаж, заварени стоманени резервоари за съхраняване на течности с температура на околната среда или по-висока