Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-04-01 - Time: 14:32


БДС EN ISO 14001:1998
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 26
Публикуван: 1998
Свързани международни стандарти

EN ISO 14001:1996
CEN/SS S26
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на околната среда. Спецификация и указания за нейното прилагане (ISO 14001:1996)

Заглавие на английски

Environmental management systems - Specification with guidance for use (ISO 14001:1996)

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-15 - Опазване на околната среда

ICS

13.020.10 - Управление на околната среда
03.100.70 - Системи за управление

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 14001:2005 заменя и отменя БДС EN ISO 14001:1998 на 2005-12-29

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2005-12-29 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004)
Английски
Действащ 
2015-09-25 
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)
Български
Действащ 
2015-09-25 
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved