Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 12056-3:2004

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 12056-3:2004
БДС EN 12056-3:2004
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 47
Публикуван: 2004-08-20
Свързани международни стандарти

EN 12056-3:2000
CEN/TC 165
Цена: 90.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване

Заглавие на английски

Gravity drainage systems inside buildings - Part 3: Roof drainage, layout and calculation

Област на действие на български

Този европейски стандарт се прилага за канализационни системи, работещи гравитационно. Той се прилага за канализационни системи в жилищни и търговски сгради, учреждения, както и за промишлени сгради. Тази трета част от този европейски стандарт описва метода за хидравлично оразмеряване на безнапорни системи за отводняване на покриви и дава изискванията за изпълнение на напорни системи за отводняване на покриви. Тя установява правилата за проектиране и монтаж на системите за отводняване на покриви, доколкото те засягат тяхната проводимост. Тази част от този Европейски стандарт се прилага за всички системи за отводняване на покриви, при които водоприемниците са достатъчно големи и неограничаващи проводимостта на олука (т.е. условия за безнапорно движение). Тя се прилага и за всички видове материали, използвани в системи за отводняване на покриви. Подробна допълнителна информация към съдържанието на този стандарт може да бъде получена при отнасяне към техническите документи, описани в приложение В.

Област на действие на английски

This European Standard applies to wastewater drainage systems, which operate under gravity. It is applicable for drainage systems inside dwellings and commercial, institutional and industrial buildings. This third part of this European Standard describes a method of calculating the hydraulic adequacy of non-siphonic roof drainage systems and gives performance requirements for siphonic roof drainage systems. It also sets standards for the layout and installation of roof drainage insofar as they affect flow capacity.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
2004-08-20 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 1: Общи положения и изисквания за изпълнение
Български
Действащ 
2004-08-20 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 2: Канализационна мрежа, проектиране и оразмеряване
Български
Действащ 
2004-08-20 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни помпени станции. Проектиране и оразмеряване
Български
Действащ 
2004-08-20 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 5: Монтаж и изпитване, инструкции за експлоатация, поддържане и използване