Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN 300 440-1 V1.3.1:2004

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 300 440-1 V1.3.1:2004
БДС EN 300 440-1 V1.3.1:2004
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 54
Публикуван: 2004-07-30
Свързани международни стандарти
IDT
EN 300 440-1 V1.3.1:2001
ERM RP08
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range - Part 1: Technical characteristics and test methods

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 300 440-1 V1.3.1:2004 заменя и отменя БДС EN 300 440 V1.2.2:2003 на 2004-07-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2017-04-18 
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС
Английски
Действащ 
2018-11-14 
81 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
Английски
Действащ 
2009-02-27 
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2009-04-22 
69 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2010-10-19 
69 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2002-09-01 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Български
Действащ 
2002-09-01 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиосъоръжения с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2005-07-27 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2009-02-27 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2009-04-22 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2010-10-19 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)