Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС EN ISO 19011:2004

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 19011:2004
БДС EN ISO 19011:2004
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 40
Публикуван: 2004-03-19
Свързани международни стандарти

EN ISO 19011:2002
CEN/SS F20
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO 19011:2002)

Заглавие на английски

Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002)

Област на действие на български

Този международен стандарт дава указания за принципите на одита, управлението на програми на одит, извършването на одити на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда, както и указания относно компетентността на одитори на тези системи. Той е приложим за всички организации, които трябва да извършват вътрешни или външни одити на системи за управление на качеството и на системи за управление на околната среда или да управляват програма на одит. Приложението на този международен стандарт за други видове одити по принцип е възможно, при условие че се обърне специално внимание на определянето на компетентността, необходима на членовете на екипа от одитори в такива случаи.

Област на действие на английски

ISO 19011:2002 provides guidance on the principles of auditing, managing audit programmes, conducting quality management system audits and environmental management system audits, as well as guidance on the competence of quality and environmental management system auditors. It is applicable to all organizations needing to conduct internal or external audits of quality and/or environmental management systems or to manage an audit programme. The application of ISO 19011 to other types of audits is possible in principle provided that special consideration is paid to identifying the competence needed by the audit team members in such cases.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 19011:2011 заменя и отменя БДС EN ISO 19011:2004 на 2012-02-17
БДС EN ISO 19011:2004 заменя и отменя БДС EN 30011-1:1998 на 2004-03-19
БДС EN ISO 19011:2004 заменя и отменя БДС EN 30011-2:1998 на 2004-03-19
БДС EN ISO 19011:2004 заменя и отменя БДС EN 30011-3:1998 на 2004-03-19
БДС EN ISO 19011:2004 заменя и отменя БДС EN ISO 14010:2001 на 2004-03-19
БДС EN ISO 19011:2004 заменя и отменя БДС EN ISO 14011:2001 на 2004-03-19
БДС EN ISO 19011:2004 заменя и отменя БДС EN ISO 14012:2001 на 2004-03-19

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2012-01-18 
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)
Български
Отменен 
2012-04-19 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)
Английски
Действащ 
2018-09-18 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)
Български
Действащ 
2018-10-17 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)