Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 1433:2003

БДС EN 1433:2003
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 60
Публикуван: 2003-12-22
Свързани международни стандарти

EN 1433:2002
CEN/TC 165
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

Заглавие на английски

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията за линейни отводнителни канали за събиране и отвеждане на повърхностни води, когато се монтират в зони за пешеходно и/или транспортно движение. Тези канали са определени в съответствие с препоръките на производителя или като тип I, които не изискват допълнителна опора, или като тип М, които изискват допълнителна опора за понасяне на вертикалните и хоризонталните натоварвания при експлоатация. Този стандарт определя изискванията за решетките и покритията, вградени в линейните дренажни системи. Този стандарт се прилага за решетъчни, прорезни или бордюрни части със светъл отвор до 1000 mm. Този стандарт определя термините, класовете, изискванията при проектиране и изпитване, маркировката и управлението на качеството при отводнителни канали.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements for prefabricated linear drainage channels for the collection and conveyance of surface water when installed within areas subject to pedestrian and/or vehicular traffic. It applies to grid units, slot units and kerb units up to a clear opening of 1000 mm.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Забележка

A1:2005; AC:2005; K:2007, A1:2005,Презумцията за съотвтствие влиза в сила от 1.8.2003 г.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2005-09-30 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2007-02-28 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Английски
Действащ 
2005-09-30 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2007-02-28 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2015-02-17 
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания за проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2015-02-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания за проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието