Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС EN 1990:2003

БДС EN 1990:2003
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 80
Публикуван: 2003-06-30
Свързани международни стандарти

EN 1990:2002
CEN/TC 250
Цена: 140.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции

Заглавие на английски

Eurocode - Basis of structural design

Област на действие на български

(1) EN 1990 установява принципи и изисквания относно сигурността, експлоатационната годност и дълготрайността на конструкциите, описва основните положения за тяхното проектиране и изчисляване и дава насоки по свързаните с това аспекти на надеждността на конструкциите. (2) EN 1990 е предвиден да се ползва заедно с EN 1991 до EN 1999 при конструктивното проектиране на сгради и строителни съоръжения, включително и геотехническите му аспекти, проектиране на конструкции за пожар, ситуациите, включващи земетресенията, изпълнението и временните конструкции. ЗАБЕЛЕЖКА: При проектирането на специални строежи (например атомни инсталации, язовирни стени и др.), може да се наложи да се ползват указания, различни от тези в EN 1990 до EN 1999. (3) EN 1990 е приложим при проектирането на конструкции, които включват и други материали или други въздействия, които не са обхванати от EN 1991 до EN 1999. (4) EN 1990 е приложим при конструктивни оценки на съществуващи конструкции, при разработването на проекти за ремонти и преустройства, или при оценка на изменените условия на експлоатация. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е целесъобразно, може да се наложи да се искат допълнителни или коригирани указания.

Област на действие на английски

(1) EN 1990 establishes Principles and requirements for the safety, serviceability and durability of structures, describes the basis for their design and verification and gives guidelines for related aspects of structural reliability. (2) EN 1990 is intended to be used in conjunction with EN 1991 to EN 1999 for the structural design of buildings and civil engineering works, including geotechnical as-pects, structural fire design, situations involving earthquakes, execution and temporary structures. NOTE For the design of special construction works (e.g. nuclear installations, dams, etc.), other provi-sions than those in EN 1990 to EN 1999 might be necessary. (3) EN 1990 is applicable for the design of structures where other materials or other actions outside the scope of EN 1991 to EN 1999 are involved. (4) EN 1990 is applicable for the structural appraisal of existing construction, in devel-oping the design of repairs and alterations or in assessing changes of use. NOTE Additional or amended provisions might be necessary where appropriate.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1990:2003 заменя и отменя БДС ENV 1991-1:2000 на 2003-06-30

Забележка

A1:2006; NA:2015

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
2017-04-18 
13 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции
Английски
Действащ 
2011-01-21 
89 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции
Английски
Действащ 
2006-08-10 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции
Български
Действащ 
2008-06-26 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции
Български
Отменен 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. Изменение A1. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2015-02-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. Изменение A1. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. Изменение A1. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2012-02-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2016-07-18 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции. Национално приложение (NA)