Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2019-10-15 - Time: 21:55


БДС EN 1869:2002
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 11
Публикуван: 2002-09-01
Свързани международни стандарти

EN 1869:1997
CEN/TC 70
Цена: 23.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Противопожарни одеяла

Заглавие на английски

Fire blankets

Област на действие на български

Този стандарт определя изисквания за противопожарни одеяла за еднократна употреба, предвидени за използване от един човек. Той се прилага за противопожарни одеяла, предназначени основно за гасене на огън от масла за готвене. ЗАБЕЛЕЖКА: Предполага се, че те могат да бъдат използвани също и при пожари, обхванали личното облекло.

Област на действие на английски

This standard specifies requirements for fire blankets which are not re-usable and are intended for use by one person. It is applicable to fire blankets primarily intended for extinguishing cooking oil fires. NOTE: It is anticipated that they can also be used on fires involving personal clothing

Технически комитет

ТК-1 - Пожаро- и взривозащита

ICS

13.220.10 - Борба с огъня

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти
Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved