Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 45010:1999

БДС EN 45010:1999
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 20
Публикуван: 1999
Свързани международни стандарти

EN 45010:1998
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 38.90 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Общи изисквания за оценяване и акредитация на органи, извършващи сертификация/регистрация (ISO/IEC Guide 61:1996)

Заглавие на английски

General requirements for assessment and accreditation of certification/registration bodies (ISO/IEC Guide 61:1996)

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

This document sets out guidelines for a body to follow if it is to be recognized at a national or international level as competent and reliable, in assessing and subsequently accrediting certification bodies or registration bodies. Conformance to the requirements of this document will promote equivalence of national systems and facilitate agreements on mutual recognition of accreditations between such bodies.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17011:2006 заменя и отменя БДС EN 45010:1999 на 2006-09-25