Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС 7338:1984

БДС 7338:1984
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 30
Публикуван: 1984
Отменен на: 2016-06-16
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Уреди телегаматерапевтични статични и ротационни

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3842-82. Стандартът съдържа: термини и определения; класификация; основни параметри; технически изисквания; изисквания за безопасност; комплектоване; правила за приемане; методи за изпитване; изисквания за маркировка, опаковка, транспортиране и съхраняване и азбучен указател на термините.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС 7338:1984 заменя и отменя БДС 7338:1969 на 1984-01-01
БДС 7338:1984 заменя и отменя БДС 7361:1969 на 1984-01-01

Забележка

Отменен с Протокол № 1/2016-02-26.