Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-04-09 - Time: 17:20


БДС 5513:1977
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 8
Публикуван: 1977
Цена: 15.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово наваряване на повърхностни слоеве с особени свойства. Типове

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-30 - Заваряване на материалите

ICS

25.160.30 - Заваръчни съоръжения

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 757:2000 заменя и отменя БДС 5513:1977 на 2000-06-19
БДС EN 1599:2000 заменя и отменя БДС 5513:1977 на 2000-06-19
Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved