Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС 5085:1977

БДС 5085:1977
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 26
Публикуван: 1977
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомани и наваряване

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Няма въведена информация

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 499:2000 заменя и отменя БДС 5085:1977 на 2000-06-19
БДС EN 757:2000 заменя и отменя БДС 5085:1977 на 2000-06-19
БДС EN 759:2000 заменя и отменя БДС 5085:1977 на 2000-06-19
БДС EN 1599:2000 заменя и отменя БДС 5085:1977 на 2000-06-19
БДС EN 1600:2000 заменя и отменя БДС 5085:1977 на 2000-06-19
БДС EN 26847:2000 заменя и отменя БДС 5085:1977 на 2000-06-19

Забележка

Изменения в Бюлетин 1/77, 12/78