Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС 16889:1988

БДС 16889:1988
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 8
Публикуван: 1988
Цена: 15.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към бутилкови захранващи инсталации

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5846-86. Стандартът се отнася за бутилковите захранващи инсталации (по-нататък инсталации), предназначени за консумация на ацетилен едновременно не по-малко от две бутилки, и определя изискванията по техника на безопасността при тяхното проектиране, конструиране и изпитване. Стандартът не се отнася за инсталации, предназначени за научноизследователски цели. Стандартът трябва да се прилага съвместно с БДС 16888-88.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти