Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС 15917:1984

БДС 15917:1984
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 19
Публикуван: 1984
Отменен на: 2016-06-16
Цена: 38.90 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Усилватели биопотенциални. Основни параметри, технически изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3652-82. Стандартът се отнася за усилватели /по-нататък - УБП/, предназначени за усилване на биоелектрични потенциали от органи и тъкани в микроклиматичен район с умерен климат N, категория на разположение при експлоатация 4 съгласно БДС 15290-81. Стандартът не се отнася за усилватели на вътрешноклетъчни потенциали, за усилватели, използвани при изследвания на телесни кухини и за УБП със специално предназначение.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Забележка

Отменен с Протокол № 1/2016-02-26.