Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС 15906:1984

БДС 15906:1984
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 18
Публикуван: 1984
Отменен на: 2015-09-16
Цена: 35.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Електроди за снемане на биоелектрични потенциали. Технически изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3932-82. Стандартът се отнася за основните типове проводящи пасивни електроди: изнесени и вградени електрокардиографски /ЕКГ електроди/ за кожа, изнесени електроенцефалографски /ЕЕГ електроди/ за кожа, изнесени за кожа и игловидни електромиографски /ЕМГ електроди/, а също за средствата за тяхното закрепване и електродното контактно вещество, използвани в медицинската практика. Стандартът не се отнася за фетални електроди и за електроди, използвани само в експерименталната медицина.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти