Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС 15777:1983

БДС 15777:1983
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 6
Публикуван: 1983
Цена: 11.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на генераторите

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3513-81. Стандартът се отнася за ацетиленови инсталации и определя изискванията по техника на безопасността към конструкцията на генераторите. Стандартът не се отнася за: - инсталации, които произвеждат ацетилен не от калциев карбид; - оборудване, което произвежда ацетилен от калциев карбид в количество, не повече от 0,5 kg; - инсталации, които произвеждат ацетилен за химическо преработване; - оборудване, което произвежда ацетилен за осветление и (или) за отопление, както и за оборудване, използвано на средствата за товарен и пътнически транспорт и за научно-изследователски цели. Стандартът трябва да се прилага съвместно със СТ на СИВ 1374-78.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти