Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-06-05 - Time: 18:55


БДС 15776:1983
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 8
Публикуван: 1983
Цена: 15.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на предпазните устройства

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3514-81. Стандартът се отнася за ацетиленови инсталации и определя изискванията по техника на безопасността към конструкциите на предпазните устройства, предназначени за защита на ацетиленовите инсталации от проникването в тях на ацетилено-кислороден, ацетилено-въздушен пламък и разпадане на ацетилена, а също така и от проникване на кислород и въздух от страната на консумацията на газ. Стандартът не се отнася за: - инсталации, които произвеждат ацетилен не от калциев карбид; - оборудване, което произвежда ацетилен от калциев карбид в количество, не повече от 0,5 кg; - инсталации, които произвеждат ацетилен за химическо преработване; - оборудване, което произвежда ацетилен за осветление и (или) за отопление, както и за оборудване, използвано на средствата за товарен и пътнически транспорт и за научноизследователски цели. Стандартът трябва да се прилага съвместно със СТ на СИВ 1374-78.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ТК-30 - Заваряване на материалите

ICS

25.160.30 - Заваръчни съоръжения

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти
Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved