Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2003-12-22  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството в транспорта. Пътен, релсов и вътрешен воден транспорт. Изисквания към системите по качеството за допълване на EN ISO 9002 за превоз на опасни товари по отношение на безопасността
Английски
Отменен 
2013-05-17  
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Услуги в здравеопазването. Системи за управление на качеството. Изисквания, основани на EN ISO 9001:2008
Английски
Действащ 
2017-02-16  
85 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването
Български
Действащ 
2019-03-14  
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването
Английски
Действащ 
2009-10-30  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи за измерване. Част 2: Първоначална оценка на системата за управление качеството на производителя на AMS и последващ сертификационен надзор на производствения процес
Английски
Действащ 
2019-03-14  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Газова инфраструктура. Системи за управление на безопасността за газови мрежи с максимално работно налягане до 16 bar включително
Английски
Действащ 
2013-11-20  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за газоснабдяване. Система за управление на безопасността (SMS) на газопреносна инфраструктура и система за управление целостта на тръбопровода (PIMS) за газопреносни тръбопроводи. Функционални изисквания
Английски
Действащ 
2019-11-14  
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на въздушния транспорт. Сигурност на информацията за организации, поддържащи действията на гражданската авиация
Английски
Отменен 
2006-11-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Осигуряване на качеството. EN авиационни и космически продукти. Одобряване на система по качеството на производителите
Български
Отменен 
1998  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи по качеството. Част 1: Одит (ISO 10011-1:1990)
Български
Отменен 
1998  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи по качеството. Част 2: Критерии за квалификацията на одиторите на системи по качеството (ISO 10011-2:1990)
Български
Отменен 
1998  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи по качеството. Част 3: Управление на програмите за одит (ISO 10011-3:1990)
Български
Отменен 
1999  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за осигуряване на качеството на средствата за измерване. Част 1: Система за метрологично потвърждаване на средства за измерване (ISO 10012-1:1992)
Български
Отменен 
2000-05-14  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за органите за оценяване и сертификация/регистрация на системи по качеството (ISO/IEC Guide 62:1996)
Английски
Отменен 
2010-01-30  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания (базирани на ISO 9001:2000) за система по качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектиране, разработване, производство, монтаж и обслужване
Английски
Действащ 
2018-10-17  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за авиационните, космическите и отбранителните организации
Български
Действащ 
2018-12-17  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за авиационните, космическите и отбранителните организации
Английски
Отменен 
2009-07-10  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Оценяване (основан на ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2011-10-17  
80 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за провеждане на одит в организации от авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Отменен 
2015-11-16  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за одит в организации от авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Действащ 
2018-11-14  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за одит на авиационни, космически и отбранителни организации
Английски
Отменен 
2006-11-14  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Система за качеството. Преглед на първа точка
Английски
Действащ 
2016-05-17  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за качество. Изисквания за проверка на първия образец/бройка
Английски
Отменен 
2006-11-14  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Система за управление на качеството. Управление на промяната на ключови характеристики
Английски
Действащ 
2015-12-15  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Авиационна и космическа техника. Система за управление на качеството. Управление на промяната на ключови характеристики
Английски
Действащ 
2015-05-18  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Система за управление на качеството. Управление на промяната на ключови характеристики
Английски
Отменен 
2006-11-14  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Приложими изисквания за процесите на сертификация на системи за управление на качеството в областта на авиационната и космическата техника
Английски
Действащ 
2013-06-14  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за програмите за сертификация на системи за управление на качеството в авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Отменен 
2009-07-10  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Част 002: Изисквания за надзора на процесите на сертификация/регистрация на система за управление на качеството за авиационна и космическа техника
Английски
Действащ 
2016-10-17  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Част 002: Изисквания за надзор на програми за сертификация/регистрация на система за управление на качеството за авиационна и космическа техника
Отпечатай страницата
146 намерени, страница 1 от 5
Страници:
 1 2 3 4 5