Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пътища международни автомобилни. Предпазни огради направляващи стълбчета и сигнализиране на участъци в ремонт
Български
Отменен 
1974  
79 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове, шрифтове
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове, шрифтове
Български
Отменен 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове, шрифтове
Български
Отменен 
2006-10-31  
142 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пътни знаци. Размери и шрифт
Български
Действащ 
2020-02-14  
146 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пътни знаци. Размери и шрифт
Български
Отменен 
1985  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Светофари, пътни знаци и маркировка. Светлотехнически изисквания
Български
Действащ 
1990  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1982  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Знаци пътни километрични
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стълбчета стоманобетонни
Български
Действащ 
1981  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шахти кабелни за съобщителни канални мрежи
Български
Действащ 
1968  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства сигнални светлинни за промишлени цели (светофари). Класификация, означения и размери
Български
Отменен 
1971  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пътища международни автомобилни. Пътни устройства, обзавеждане и декоративно озеленяване
Български
Отменен 
1971  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пътища международни автомобилни. Мостове, надлези, подлези и водостоци. Общи технически изисквания и норми за проектиране
Английски
Отменен 
2004-06-30  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 4: Присъщи характеристики. Стойности на дифракцията на звука, определени на място
Английски
Отменен 
2004-03-19  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 5: Присъщи характеристики. Стойности на отражението на звука и въздушната звукова изолация, измерени на място
Английски
Отменен 
2004-03-19  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи светлинни съоръжения
Английски
Действащ 
2006-09-25  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи светлинни устройства
Български
Действащ 
2008-09-19  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи светлинни устройства
Английски
Отменен 
2004-03-19  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Английски
Отменен 
2006-09-25  
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Български
Отменен 
2007-12-28  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Английски
Действащ 
2015-10-15  
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Български
Действащ 
2018-05-17  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Английски
Отменен 
2003-12-22  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството
Български
Отменен 
2007-05-30  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството
Английски
Действащ 
2015-10-15  
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване
Български
Действащ 
2017-03-16  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2015-10-15  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун
Български
Действащ 
2017-10-17  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун
Отпечатай страницата
152 намерени, страница 1 от 6
Страници:
 1 2 3 4 5 6