Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2006-06-01  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изпълнение на специални геотехнически работи. Армирани насипи
Английски
Действащ 
2006-06-01  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изпълнение на специални геотехнически работи. Уплътняващи смеси
Английски
Действащ 
2013-02-15  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 1: Изпитване на проникване с електрически конус и с пиезоелектрически конус (ISO 22476-1:2012)
Български
Действащ 
1982  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат
Български
Действащ 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Методи за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Методи за определяне на органични вещества
Български
Действащ 
1979  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на пропадането
Български
Действащ 
1979  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни конструкции и земна основа. Основни положения за изчисляване
Български
Действащ 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Определяне на околното триене с фрикциометър
Български
Действащ 
1980  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча
Български
Действащ 
1980  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Определяне обемната плътност и водното съдържание с повърхнинни радиоизотопни плътномери и влагомери
Български
Действащ 
1982  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Определяне на обемна плътност с радиоизотопни плътномери, използващи проникващо излъчване
Български
Действащ 
1982  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на модула на еластичност чрез натоварване с кръгла щампа
Български
Действащ 
1983  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Определяне на обемна плътност и водно съдържание с дълбочинни радиоизотопни плътномери и влагомери
Български
Действащ 
1990  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Определяне на максималната плътност на скелета и оптималното водно съдържание на почвите. Метод по Проктор
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фундиране на пилоти. Пробно статично натоварване на забивни и набивни пилоти
Български
Отменен 
1986  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Физически свойства. Определения и означение
Български
Отменен 
2015-04-21  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Почви строителни. Физически свойства. Определения и означение
Български
Отменен 
1983  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на зърнометричния състав
Български
Отменен 
1985  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на стандартни плътности на свързани и несвързани почви
Български
Действащ 
1970  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи анкърни за стена с един отвор за болтове с правоъгълна глава
Български
Действащ 
1970  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи анкърни за стена с два отвора за болтове с правоъгълна глава. Размери
Български
Действащ 
1970  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи анкърни за фундаменти с един отвор за болтове анкърни. Размери
Български
Действащ 
1970  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи анкърни за фундаменти с един отвор за болтове с правоъгълна глава. Размери
Български
Действащ 
1970  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи анкърни за фундаменти с два отвора за болтове с правоъгълна глава. Размери
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за определяне на карбонати
Български
Отменен 
1983  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Определяне на хигроскопичната влага
Български
Отменен 
1981  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност
Отпечатай страницата
203 намерени, страница 1 от 7
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7