Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-06-05 - Time: 04:22


Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон
Български
Действащ 
2017-03-16  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Естествени трошени добавъчни материали за огнеупорен бетон и строителен разтвор. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1975  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Таванки минни стоманобетонни вибрирани
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Таванки минни стоманобетонни вибрирани
Български
Действащ 
1985  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Траверси стоманобетонни за трамвайни линии
Български
Отменен 
1979  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт
Български
Отменен 
1979  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт
Български
Отменен 
1975  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сегменти стоманобетонни вибрирани за минен крепеж
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сегменти стоманобетонни вибрирани за минен крепеж
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сегменти стоманобетонни вибрирани за минен крепеж
Български
Отменен 
1975  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сегменти стоманобетонни вибрирани за минен крепеж
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Колове стоманобетонни за палметни насаждения
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Елементи стоманобетонни за лозници (асми)
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Колове и елементи стоманобетонни за високостеблени лозя, палмети, лозници и огради. Общи изисквания
Български
Действащ 
1979  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи
Български
Действащ 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи
Български
Действащ 
1975  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Метод за анализ на кородирал бетон
Български
Действащ 
1975  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1977  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон видим. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1977  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон видим. Класификация и технически изисквания
Български
Действащ 
2016-01-18  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Видим бетон. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1977  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка
Български
Отменен 
1987  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тръби кръгли стоманобетонни за пътни и ж.п. водостоци
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оттоци улични бетонни
Български
Отменен 
1978  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1979  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни за бетон. Метод за определяне на алкалореакционната им способност
Български
Действащ 
2015-11-16  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Добавъчни материали за бетон. Методи за определяне на алкалореакционна способност
Български
Действащ 
1979  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития антикорозионни за бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на пукнатиноустойчивостта
Български
Отменен 
1980  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Безразрушителен импулсен ултразвуков метод за определяне вероятната якост на натиск
Български
Действащ 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Форми за изготвяне на пробни тела от бетон
Български
Действащ 
1986  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия в строителството. Защитни свойства на бетона към стоманената армировка. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1988  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Скали. Бетон и втвърдени разтвори. Метод за определяне на изтриваемостта
Български
Отменен 
1981  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни едри за обикновен бетон. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1981  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни едри за обикновен бетон. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1981  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни едри за обикновен бетон. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1988  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди бетонови
Български
Отменен 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания
Български
Отменен 
1983  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни плътни за бетон. Вземане на проби и методи за изпитване
Български
Отменен 
1983  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни плътни за бетон. Вземане на проби и методи за изпитване
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Колове стоманобетонни за огради
Български
Действащ 
1984  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Брашно минерално за асфалтобетонни смеси
Български
Отменен 
1958  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приставки стоманобетонни за телеграфни, телефонни и радиотранслационни линии
Български
Действащ 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи от обикновен стоманобетон за връхни сглобяеми конструкции на пътни водостоци
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Елементи покривни от автоклавен армиран клетъчен бетон
Български
Отменен 
1984  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск чрез повърхностната твърдост
Български
Отменен 
1984  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск чрез повърхностната твърдост
Български
Отменен 
1965  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Колове стоманобетонни автоклавни за лозя
Български
Действащ 
2016-12-15  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Смеси от киселиноустойчиви минерални брашна за киселиноустойчиви строителни разтвори и бетони. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сгуробетон
Български
Отменен 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Смеси бетонни. Технически изисквания
Български
Отменен 
1987  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Газобетон автоклавен. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1986  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост
Български
Действащ 
2019-05-16  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетонни и стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване за оценяване на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каси парникови от автоклавен пепелобетон
Български
Отменен 
1984  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон обикновен. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1984  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон обикновен. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1976  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Блокове бетонни с канали за кабели
Български
Действащ 
1975  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стълбове стоманобетонни предварително напрегнати центрофугални за електрификация на ж.п. линии
Български
Отменен 
1979  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Блокчета бетонни за минен крепеж
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Капак стоманобетонен за извънулични водопроводи и канализационни шахти и съоръжения
Български
Действащ 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пръстен стоманобетонен за стоманобетонен капак за извънулични водопроводни и канализационни шахти и съоръжения
Български
Действащ 
1974  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стълбове стоманобетонни вибрирани за въздушни телеграфо-телефонни линии
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Блокчета бетонни за стойки за полутръби
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи стоманобетонни за фундаменти на стойки за полутръби
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полутръби параболични от обикновен бетон
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полутръби параболични от предварително напрегнат стоманобетон
Български
Действащ 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полутръби стоманобетонни. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1987  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бордюри бетонни
Български
Отменен 
1981  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи тротоарни бетонни
Български
Действащ 
1979  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи стоманобетонни за облицовки на открити канали и изравнителни басейни в напоителни системи
Български
Действащ 
1979  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи стоманобетонни за облицовки на открити канали и изравнителни басейни в напоителни системи
Български
Отменен 
1986  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вода за строителни разтвори и бетон
Български
Отменен 
1982  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
Български
Отменен 
2001-09-27  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон с леки добавъчни материали. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Колове стоманобетонни носещи за високостеблени лозя
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Колове стоманобетонни носещи за високостеблени лозя
Български
Отменен 
1975  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Колове стоманобетонни носещи за високостеблени лозя
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Методи за изпитване на бетонната смес
Български
Отменен 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Класификация и основни технически изисквания
Български
Отменен 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Контрол и оценка на плътността, водонепропускливостта и мразоустойчивостта
Български
Отменен 
1984  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Контрол и оценка на плътността, водонепропускливостта и мразоустойчивостта
Български
Отменен 
1988  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Блокове от автоклавен газобетон
Български
Отменен 
1988  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Блокове от автоклавен газобетон
Български
Отменен 
1987  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон клетъчен. Методи за изпитване
Български
Отменен 
2001-02-24  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон клетъчен. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1974  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали добавъчни за бетон - леки. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1971  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пилоти стоманобетонни
Български
Отменен 
1971  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Черна луга (пластификатор за бетон и строителни разтвори)
Български
Отменен 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Контрол и оценка на якостта
Английски
Действащ 
2008-07-25  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летяща пепел, получена от смесено изгаряне. Доклад за ситуацията в Европа
Английски
Отменен 
2006-08-10  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на вертикална устойчивост на монтирани глинени и бетонови керемиди за вътрешно закрепване на покриви. Метод за изпитване за механични закрепващи средства
Английски
Действащ 
2004-01-30  
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Измерване дълбочината на карбонизация на втвърден бетон
Английски
Действащ 
2004-01-22  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на концепцията за фамилии бетони при управлението на производството и съответствието на бетона
Български
Действащ 
2008-11-28  
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на концепцията за фамилии бетони при управлението на производството и съответствието на бетона
Английски
Действащ 
2004-01-30  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване за определяне на отношението вода/цимент на бетонна смес
Английски
Действащ 
2004-11-30  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ръководство за използване на елементи от бетон с леки добавъчни материали в конструкции
Английски
Действащ 
2004-01-22  
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Регионални спецификации и препоръки за избягване на вредни алкало-силициеви реакции в бетона
Български
Действащ 
2003-08-01  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вода за направа на бетон. Изисквания за вземане на проби, изпитване и оценяване на годността на вода, включително на рециклирана вода от производството на бетон като вода за направа на бетон
Английски
Действащ 
2020-01-15  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор
Английски
Отменен 
2005-12-29  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Отменен 
2008-05-22  
65 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Отменен 
2009-05-29  
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Български
Отменен 
2011-11-17  
69 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Действащ 
2011-12-16  
83 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Български
Действащ 
2014-09-19  
79 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Плочи с кухини
Английски
Действащ 
2002-06-09  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Общи правила за контрол на производството на цимент армиран със стъкловлакна
Английски
Действащ 
2002-06-09  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 1: Измерване на консистенцията по метода на слягане
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 2: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армирания цимент, метод на измиване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 3: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армиран шприц цимент
Английски
Действащ 
2002-06-09  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 4: Измерване на якост на огъване. Метод на просто огъване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 5: Измерване на якост на огъване. Метод на комплексно огъване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 6: Определяне поглъщането на вода при потапяне и на плътността в сухо състояние
Английски
Действащ 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 7: Измерване на екстремните изменения на размерите, свързани със съдържанието на влага
Английски
Действащ 
2017-05-15  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за керамични плочки. Част 2: Методи за изпитване
Български
Действащ 
2018-08-14  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за керамични плочки. Част 2: Методи за изпитване
Английски
Действащ 
2001-08-03  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на отвореното време
Английски
Действащ 
2001-08-03  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на якост на натиск на разтвор за възстановяване
Английски
Действащ 
2002-06-09  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване на греди. Част 1: Кратковременно натоварване
Английски
Отменен 
2004-09-24  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни изпитвания
Английски
Действащ 
2010-05-21  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни изпитвания
Английски
Отменен 
2001-11-03  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби
Български
Отменен 
2001-11-03  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби
Английски
Отменен 
2009-06-26  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби
Български
Отменен 
2009-12-30  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби
Английски
Действащ 
2019-09-19  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби
Английски
Действащ 
2010-09-16  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 10: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с L-кутия
Български
Действащ 
2012-09-20  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 10: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с L-кутия
Английски
Действащ 
2010-10-19  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 11: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разслояване със сито
Български
Действащ 
2012-09-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 11: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разслояване със сито
Английски
Действащ 
2010-09-16  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 12: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с J-пръстен
Български
Действащ 
2012-09-20  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 12: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с J-пръстен
Английски
Отменен 
2001-11-03  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането
Български
Отменен 
2002-05-04  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането
Английски
Отменен 
2009-06-26  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането
Български
Отменен 
2009-12-30  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането
Английски
Действащ 
2019-09-19  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането
Английски
Отменен 
2001-11-03  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe
Български
Отменен 
2002-05-04  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe
Английски
Отменен 
2009-06-26  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe
Български
Отменен 
2009-12-30  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe
Английски
Действащ 
2019-09-19  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe
Английски
Отменен 
2001-11-03  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване
Български
Отменен 
2002-05-04  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване
Английски
Отменен 
2009-06-26  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване
Български
Отменен 
2009-12-30  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване
Английски
Действащ 
2019-09-19  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване
Английски
Отменен 
2001-11-03  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване
Български
Отменен 
2002-05-04  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване
Английски
Отменен 
2009-06-26  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване
Български
Отменен 
2009-12-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване
Английски
Действащ 
2019-09-19  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване
Английски
Отменен 
2001-11-03  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност
Български
Отменен 
2001-11-03  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност
Английски
Отменен 
2009-06-26  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност
Български
Отменен 
2009-12-30  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност
Английски
Действащ 
2019-09-19  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност
Английски
Отменен 
2001-11-03  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане
Български
Отменен 
2002-05-04  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане
Английски
Отменен 
2009-06-26  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане
Български
Отменен 
2009-12-30  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане
Английски
Действащ 
2019-09-19  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Съдържание на въздух. Методи с налягане
Английски
Отменен 
2010-10-19  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 8: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разстилане
Български
Отменен 
2012-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 8: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разстилане
Английски
Действащ 
2019-09-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 8: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разстилане
Английски
Действащ 
2010-10-19  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 9: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с V-образна фуния
Български
Действащ 
2012-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетонна смес. Част 9: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване с V-образна фуния
Английски
Отменен 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Български
Отменен 
2001-12-01  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Английски
Действащ 
2012-10-17  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Английски
Действащ 
2019-05-16  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на устойчивост на карбонизация на бетон при нива на въглероден диоксид в атмосферата
Английски
Действащ 
2015-09-16  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия
Английски
Действащ 
2013-12-17  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантния модул на еластичност при натиск
Английски
Действащ 
2019-02-14  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 14: Полуадиабатен метод за определяне на отделянето на топлина от бетона по време на неговото втвърдяване
Английски
Действащ 
2019-09-19  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 15: Адиабатен метод за определяне отделянето на топлина от бетон по време на неговото втвърдяване
Английски
Действащ 
2020-01-15  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 16: Определяне на съсъхването на бетон
Английски
Действащ 
2020-01-15  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 17: Определяне на пълзене на бетон, подложен на натиск
Английски
Отменен 
2001-12-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Изготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост
Български
Отменен 
2001-12-01  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Изготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост
Английски
Отменен 
2009-06-26  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост
Български
Отменен 
2009-12-30  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост
Английски
Действащ 
2019-09-19  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост
Български
Отменен 
2003-08-01  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела
Английски
Отменен 
2009-06-26  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела
Български
Отменен 
2009-07-10  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела
Английски
Действащ 
2019-09-19  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела
Английски
Отменен 
2001-12-01  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машините за изпитване
Български
Отменен 
2003-08-01  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машините за изпитване
Английски
Действащ 
2020-01-15  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машини за изпитване
Английски
Отменен 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на огъване на пробни тела
Български
Отменен 
2003-08-01  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на огъване на пробни тела
Английски
Отменен 
2009-06-26  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела
Български
Отменен 
2009-07-10  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела
Английски
Действащ 
2019-09-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела
Английски
Отменен 
2001-12-01  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела
Български
Отменен 
2003-08-01  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела
Английски
Действащ 
2010-01-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела
Български
Действащ 
2012-09-20  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела
Английски
Отменен 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
Български
Отменен 
2003-08-01  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
Английски
Отменен 
2009-06-26  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
Български
Отменен 
2009-07-10  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
Английски
Действащ 
2019-09-19  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон
Английски
Отменен 
2001-12-01  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане
Български
Отменен 
2001-12-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане
Английски
Отменен 
2009-06-26  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане
Български
Отменен 
2009-07-10  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане
Английски
Действащ 
2019-09-19  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане
Български
Отменен 
2004-10-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Английски
Отменен 
2009-06-26  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Български
Отменен 
2009-07-10  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Английски
Действащ 
2019-09-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Български
Отменен 
2005-03-25  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Английски
Действащ 
2012-10-17  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Безрарушително изпитване. Определяне на големината на отскока
Български
Действащ 
2020-05-18  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Безрарушително изпитване. Определяне на големината на отскока
Английски
Действащ 
2005-10-21  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Определяне на силата на изтръгване
Български
Действащ 
2020-05-18  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Определяне на силата на изтръгване
Английски
Действащ 
2005-10-21  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс
Английски
Отменен 
2008-07-25  
163 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови армирани елементи от автоклавен газобетон
Английски
Отменен 
2013-09-16  
182 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови армирани елементи от автоклавен газобетон
Английски
Действащ 
2016-11-15  
182 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови армирани компоненти от автоклавен газобетон
Български
Действащ 
2019-03-14  
198 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови армирани компоненти от автоклавен газобетон
Английски
Действащ 
2008-11-28  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Добавъчни материали за бетон
Български
Действащ 
2008-12-30  
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Добавъчни материали за бетон
Български
Отменен 
2015-03-19  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (NA)
Български
Отменен 
2004-07-30  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Добавъчни материали за бетон
Английски
Действащ 
2001-08-03  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на сцеплението на бетон с бетон
Английски
Действащ 
2008-03-28  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Решетъчни подови елементи за животновъдството
Български
Действащ 
2014-10-17  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Решетъчни подови елементи за животновъдството
Английски
Отменен 
2005-10-21  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Подови греди за селскостопански сгради
Английски
Отменен 
2005-10-21  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти
Английски
Действащ 
2007-07-27  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти
Български
Действащ 
2015-06-16  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти
Български
Действащ 
2015-06-16  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти
Английски
Отменен 
2002-08-04  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за огради
Български
Отменен 
2006-05-30  
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за огради
Английски
Действащ 
2012-03-16  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни елементи. Елементи за огради
Български
Действащ 
2014-12-17  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни елементи. Елементи за огради
Английски
Действащ 
2005-03-25  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове
Български
Действащ 
2012-10-17  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за оформяне на улици и градини
Български
Действащ 
2006-05-30  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за оформяне на улици и градини
Английски
Отменен 
2007-11-30  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи
Английски
Отменен 
2005-03-25  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи
Английски
Действащ 
2011-12-16  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи
Български
Действащ 
2014-12-17  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи
Английски
Отменен 
2005-03-25  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи
Български
Отменен 
2006-12-27  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи
Английски
Отменен 
2007-02-28  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи
Английски
Действащ 
2013-05-17  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи
Български
Действащ 
2017-08-17  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи
Английски
Отменен 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване
Български
Отменен 
2001-12-29  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване
Английски
Отменен 
2001-12-01  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване
Български
Отменен 
2001-12-29  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване
Английски
Отменен 
2008-03-28  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за плочки. Бетонни плочи за изпитванe
Български
Отменен 
2012-06-18  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила за плочки. Бетонни плочи за изпитванe
Английски
Отменен 
2009-08-21  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2016-07-18  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 1: Общи изисквания
Английски
Отменен 
2009-08-21  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 2: Предварително напрегнати моноблокови траверси
Английски
Действащ 
2016-07-18  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 2: Предварително напрегнати моноблокови траверси
Английски
Отменен 
2009-08-21  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 3: Двублокови стоманобетонни траверси
Английски
Действащ 
2016-07-18  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 3: Двублокови стоманобетонни траверси
Английски
Отменен 
2009-08-21  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 4: Предварително напрегнати опори за стрелки и кръстовини
Английски
Действащ 
2016-07-18  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 4: Предварително напрегнати опори за стрелки и кръстовини
Английски
Отменен 
2009-08-21  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 5: Специални елементи
Английски
Действащ 
2016-07-18  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 5: Специални елементи
Български
Действащ 
2009-06-26  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
Английски
Отменен 
2006-04-21  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
Български
Отменен 
2008-11-28  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
Български
Действащ 
2009-06-26  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Микросилициев прах за бетон. Част 2: Оценяване на съответствието
Английски
Отменен 
2006-04-21  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Микросилициев прах за бетон. Част 2: Оценяване на съответствието
Английски
Отменен 
2003-11-20  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи правила за готови продукти от бетон
Български
Отменен 
2006-05-30  
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи правила за готови продукти от бетон
Английски
Отменен 
2006-09-25  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи правила за готови продукти от бетон
Английски
Отменен 
2007-02-28  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи правила за готови продукти от бетон
Английски
Отменен 
2013-06-14  
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи правила за готови бетонни продукти
Български
Отменен 
2016-11-15  
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи правила за готови бетонни продукти
Английски
Действащ 
2019-01-15  
78 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи правила за готови бетонни продукти
Английски
Действащ 
2003-11-20  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост. Част 3: Изпитване на течливост на бетон за възстановяване
Български
Действащ 
2006-04-21  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост. Част 3: Изпитване на течливост на бетон за възстановяване
Български
Действащ 
2000-12-20  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на опън при огъване на автоклавен газобетон
Български
Действащ 
2000-12-20  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на статичния модул на еластичност при натиск на автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2004-11-30  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на влага в автоклавен газобетон
Български
Отменен 
2000-09-01  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2005-10-21  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Български
Действащ 
2008-10-31  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Български
Действащ 
2000-09-01  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на деформации при пълзене при натиск на автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Български
Действащ 
2001-06-04  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлоатационно изпитване при напречно натоварване на готови армирани елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2007-07-27  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химично въздействие върху бетон. Определяне на съдържанието на агресивен въглероден диоксид във вода
Български
Действащ 
2019-12-16  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химично въздействие върху бетон. Определяне на съдържанието на агресивен въглероден диоксид във вода
Английски
Действащ 
2003-11-20  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на загубата на маса на хидрофобно импрегниран бетон след изпитването “замразяване-размразяване”
Английски
Действащ 
2007-07-27  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 1: Определяне на устойчивост на замръзване и размръзване
Български
Действащ 
2014-03-17  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 1: Определяне на устойчивост на замръзване и размръзване
Английски
Действащ 
2009-09-30  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи
Български
Действащ 
2017-03-16  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи
Английски
Отменен 
2005-03-25  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи
Английски
Отменен 
2005-12-29  
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи
Английски
Отменен 
2007-02-28  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи
Английски
Отменен 
2008-12-20  
89 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи
Английски
Действащ 
2010-05-21  
89 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи
Български
Действащ 
2018-04-16  
85 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи
Английски
Действащ 
2004-10-20  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешнo приложение
Български
Действащ 
2012-09-20  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешнo приложение
Английски
Действащ 
2006-08-10  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешно приложение
Български
Действащ 
2014-04-15  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешно приложение. Национално приложение (NA)
Български
Действащ 
2013-09-16  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешнo приложение
Английски
Действащ 
2006-08-10  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мозаечни плочи. Част 2: Мозаечни плочи за външно приложение
Български
Действащ 
2018-02-14  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мозаечни плочи. Част 2: Мозаечни плочи за външно приложение
Английски
Действащ 
2005-12-29  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Готови бетонни гаражи. Част 1: Изисквания за стоманобетонни гаражи - монолитни или състоящи се от самостоятелни секции с размери на помещението
Български
Действащ 
2019-02-14  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Готови бетонни гаражи. Част 1: Изисквания за стоманобетонни гаражи - монолитни или състоящи се от самостоятелни секции с размери на помещението
Английски
Действащ 
2004-06-11  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на водоплътност на инжектирани пукнатини без обемни деформации в бетона
Английски
Действащ 
2005-12-29  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система
Английски
Действащ 
2005-03-25  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Бетон с пълнител от дървесни влакна. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2006-04-21  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие
Български
Действащ 
2008-09-19  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие
Английски
Действащ 
2007-07-27  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Торкретбетон. Част 2: Изпълнение
Английски
Действащ 
2006-04-21  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 1: Вземане на проби от бетонна смес и втвърден бетон
Български
Действащ 
2008-10-31  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 1: Вземане на проби от бетонна смес и втвърден бетон
Английски
Действащ 
2006-08-10  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 2: Якост на натиск на млад торкретбетон
Български
Действащ 
2011-06-17  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 2: Якост на натиск на млад торкретбетон
Английски
Действащ 
2006-08-10  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване (първа максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела - греди, армирани с влакна
Български
Действащ 
2011-07-19  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване (първа максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела - греди, армирани с влакна
Английски
Действащ 
2008-05-22  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 4: Якост на опън на ядки при директен опън
Български
Действащ 
2008-10-31  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 4: Якост на опън на ядки при директен опън
Английски
Отменен 
2006-04-21  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 4: Изпитване на сцепление на ядки чрез директен опън
Английски
Действащ 
2006-08-10  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 5: Определяне на капацитета за поглъщане на енергия от пробни плочи, армирани с влакна
Български
Действащ 
2010-05-21  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 5: Определяне на капацитета за поглъщане на енергия от пробни плочи, армирани с влакна
Английски
Действащ 
2006-08-10  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 6: Дебелина на торкретбетона върху основата
Български
Действащ 
2010-05-21  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 6: Дебелина на торкретбетона върху основата
Английски
Действащ 
2006-08-10  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 7: Съдържание на влакна в торкретбетон, армиран с влакна
Български
Действащ 
2010-05-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на торкретбетон. Част 7: Съдържание на влакна в торкретбетон, армиран с влакна
Английски
Действащ 
2007-07-27  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на съдържанието на хлориди във втвърден бетон
Български
Действащ 
2012-12-18  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на съдържанието на хлориди във втвърден бетон
Английски
Действащ 
2007-02-28  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълбочината на карбонизация на втвърден бетон чрез фенолфталеинов метод
Български
Действащ 
2020-05-18  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълбочината на карбонизация на втвърден бетон чрез фенолфталеинов метод
Английски
Действащ 
2005-12-29  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване за запазване на якостта на стъклени влакна в цимент и бетон (SIC изпитване)
Английски
Действащ 
2006-04-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Основни правила за производствен контрол на бетон, армиран със стоманени влакна
Български
Действащ 
2009-08-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Основни правила за производствен контрол на бетон, армиран със стоманени влакна
Английски
Действащ 
2007-11-30  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на бетон, армиран с мeтални влакна. Определяне на якостта на опън при огъване (граница на пропорционалност (LOP), остатъчна)
Български
Действащ 
2009-09-30  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на бетон, армиран с мeтални влакна. Определяне на якостта на опън при огъване (граница на пропорционалност (LOP), остатъчна)
Английски
Отменен 
2006-04-21  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на бетон, армиран със стоманени влакна. Измерване на якост на опън при огъване (граница на пропорционалност, остатъчна)
Английски
Действащ 
2007-11-30  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на бетон, армиран със стоманени влакна. Определяне на съдържанието на влакна в бетонна смес и втвърден бетон
Български
Действащ 
2009-08-21  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на бетон, армиран със стоманени влакна. Определяне на съдържанието на влакна в бетонна смес и втвърден бетон
Английски
Отменен 
2006-04-21  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на бетон, армиран със стоманени влакна. Измерване на съдържанието на влакна в бетонна смес и втвърден бетон
Английски
Действащ 
2007-07-27  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Стълби
Български
Действащ 
2018-02-14  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Стълби
Английски
Отменен 
2006-09-25  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали
Български
Отменен 
2008-07-25  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали
Английски
Отменен 
2008-12-20  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали
Английски
Действащ 
2012-01-18  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали
Български
Действащ 
2015-10-15  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали
Английски
Действащ 
2007-09-28  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на влакна за армиране на бетон. Част 1: Сравнителен бетон
Английски
Действащ 
2006-11-14  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на влакна за армиране на бетон. Част 2: Ефект върху бетона
Английски
Действащ 
2006-11-14  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, изисквания и съответствие
Български
Действащ 
2009-11-30  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, изисквания и съответствие
Български
Действащ 
2013-06-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, изисквания и съответствие. Национално приложение (NА)
Английски
Действащ 
2006-11-14  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие
Български
Действащ 
2009-11-30  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие
Български
Действащ 
2013-06-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие. Национално приложение (NА)
Английски
Действащ 
2007-07-27  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за фундаменти
Български
Действащ 
2014-11-17  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за фундаменти
Английски
Отменен 
2007-07-27  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за стени
Английски
Действащ 
2012-07-17  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за стени
Български
Действащ 
2015-06-16  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за стени
Английски
Действащ 
2008-05-22  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 1: Греди
Български
Действащ 
2013-12-17  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 1: Греди
Английски
Отменен 
2009-05-29  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 2: Бетонни междинни елементи
Английски
Действащ 
2011-04-19  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 2: Бетонни междинни елементи
Български
Действащ 
2014-01-21  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 2: Бетонни междинни елементи
Английски
Отменен 
2009-05-29  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 3: Керамични междинни елементи
Английски
Действащ 
2011-04-19  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 3: Керамични междинни елементи
Български
Действащ 
2014-01-21  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 3: Керамични междинни елементи
Английски
Отменен 
2010-03-22  
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен
Английски
Действащ 
2013-07-15  
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен
Български
Действащ 
2017-11-15  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен
Английски
Действащ 
2013-06-14  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 5: Леки междинни елементи за обикновен кофраж
Български
Действащ 
2017-11-15  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 5: Леки междинни елементи за обикновен кофраж
Английски
Отменен 
2007-07-27  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни елементи. Елементи за мостове
Български
Отменен 
2009-06-26  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни елементи. Елементи за мостове
Английски
Действащ 
2012-05-17  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за мостове
Български
Действащ 
2015-07-16  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за мостове
Български
Действащ 
2013-06-14  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за мостове. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2010-02-28  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Класификация на характеристиките на бетон, армиран със стъкловлакна
Английски
Отменен 
2003-11-20  
85 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Отменен 
2003-11-20  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2011-05-17  
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура с носеща и неносеща армировка
Български
Действащ 
2016-05-17  
119 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура с носеща и неносеща армировка
Английски
Действащ 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на опън при огъване на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2008-12-20  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за подпорни стени
Български
Действащ 
2013-11-20  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Елементи за подпорни стени
Английски
Отменен 
2007-09-28  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на мразоустойчивост на автоклавен газобетон
Английски
Действащ 
2010-05-21  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на мразоустойчивост на автоклавен газобетон
Английски
Действащ 
2007-07-27  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на влиянието на антикорозионното покритие върху анкериращата способност на напречни анкериращи пръти в готови армирани елементи от автоклавен газобетон
Английски
Действащ 
2008-05-22  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Изисквания за алкална устойчивост на стъклени влакна за армиране на цимент и бетон
Английски
Действащ 
2008-07-25  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Кофражни блокове от обикновен бетон и от бетон с леки добавъчни материали. Характеристики и експлоатационни показатели на продуктите
Български
Действащ 
2016-01-18  
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Кофражни блокове от обикновен бетон и от бетон с леки добавъчни материали. Характеристики и експлоатационни показатели на продуктите
Английски
Действащ 
2007-02-28  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на пълзене от продължително натоварване на опън за синтетични полимерни продукти (РС) за закотвяне на армировъчни пръти
Английски
Действащ 
2008-07-25  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Дървобетонни блокове за кофраж. Характеристики и изпълнение на продуктите
Английски
Действащ 
2008-12-20  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Полимербетон. Изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
2012-09-20  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Полимербетон. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2015-12-15  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калциево-силициев прах за бетон. Определения, изисквания и критерии за съответствие
Английски
Действащ 
2017-07-12  
56 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Декларации за екологичност на продуктите. Правила за категоризиране на бетон и бетонни елементи
Английски
Действащ 
2001-12-01  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якостта на срязване на заварени връзки в армировъчни мрежи или скелети за готови елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2001-12-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на напреженията в стоманата в ненатоварени армирани елементи от автоклавен газобетон
Английски
Отменен 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якостта на срязване от сили в равнината на елементите във връзки между готови елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2007-07-27  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якостта на срязване от сили в равнината на елементите във връзки между готови елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2001-12-01  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Експлоатационно изпитване на готови компоненти от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура, подложени предимно на надлъжно натоварване (вертикални компоненти)
Английски
Действащ 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якостта на срязване от сили извън равнината на елементите във връзки между готови елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Действащ 
2001-12-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якостта на срязване между различните пластове в многопластови елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Отменен 
2001-08-03  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Сравнителен бетон за изпитване
Английски
Отменен 
2008-04-30  
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комини. Елементи. Бетонни димоотводи
Английски
Отменен 
2004-06-11  
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комини. Елементи. Бетонни димоотводи
Английски
Отменен 
2004-06-11  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комини. Елементи. Бетонни коминни тела
Английски
Отменен 
2009-04-22  
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комини. Елементи. Бетонни блокове
Английски
Действащ 
2011-08-17  
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комини. Елементи. Бетонни блокове
Английски
Действащ 
2007-02-28  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на продукти за закотвяне чрез изтръгване
Английски
Отменен 
2006-09-25  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на цимент. Част 10: Определяне на съдържанието на водоразтворим хром (VI) в цимент
Български
Отменен 
2010-06-17  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на цимент. Част 10: Определяне на съдържанието на водоразтворим хром (VI) в цимент
Английски
Действащ 
2016-12-15  
104 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие
Български
Действащ 
2018-05-17  
100 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие
Български
Действащ 
2017-02-16  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)
Английски
Отменен 
2014-07-17  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие
Български
Отменен 
2015-04-21  
101 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие
Български
Отменен 
2015-04-21  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)
Български
Отменен 
2002-09-01  
82 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
Английски
Отменен 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
Английски
Отменен 
2006-08-10  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
Български
Отменен 
2008-11-28  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002
Английски
Отменен 
2010-06-17  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Част 9: Допълнителни правила за самоуплътняващ се бетон
Български
Отменен 
2012-10-17  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Част 9: Допълнителни правила за самоуплътняващ се бетон
Български
Отменен 
2000-12-20  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи за изпитване
Английски
Действащ 
2008-03-28  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционен разтвор за елементи за предварително напрягане. Методи за изпитване
Български
Действащ 
2019-12-16  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционен разтвор за елементи за предварително напрягане. Методи за изпитване
Български
Отменен 
2000-12-20  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка. Технология на инжектиране
Английски
Действащ 
2008-03-28  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционен разтвор за елементи за предварително напрягане. Технология на инжектиране
Български
Действащ 
2019-12-16  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционен разтвор за елементи за предварително напрягане. Технология на инжектиране
Български
Отменен 
2000-12-20  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка. Технически изисквания за обикновени инжекционни разтвори
Английски
Действащ 
2008-03-28  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционен разтвор за елементи за предварително напрягане. Основни изисквания
Български
Действащ 
2019-12-16  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжекционен разтвор за елементи за предварително напрягане. Основни изисквания
Български
Отменен 
2000-12-20  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летящи пепели за бетон. Определения, изисквания и контрол на качеството
Английски
Отменен 
2008-03-28  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
Български
Отменен 
2008-07-25  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
Английски
Отменен 
2006-04-21  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
Английски
Действащ 
2012-09-20  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летяща пепел за бетон. Част 1: Определение, изисквания и критерии за съответствие
Български
Действащ 
2017-09-20  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летяща пепел за бетон. Част 1: Определение, изисквания и критерии за съответствие
Български
Действащ 
2013-06-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летящи пепели за бетон. Част 1: Определение, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NА)
Английски
Действащ 
2006-04-21  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летящи пепели за бетон. Част 2: Оценяване на съответствието
Български
Действащ 
2008-07-25  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Летящи пепели за бетон. Част 2: Оценяване на съответствието
Български
Отменен 
2000-12-20  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на летящи пепели. Част 1: Определяне на съдържанието на свободен калциев оксид
Английски
Отменен 
2004-06-11  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на летящи пепели. Част 1: Определяне на съдържанието на свободен калциев оксид
Английски
Действащ 
2017-06-14  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на летяща пепел. Част 1: Определяне на съдържанието на свободен калциев оксид
Български
Действащ 
2020-01-15  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на летяща пепел. Част 1: Определяне на съдържанието на свободен калциев оксид
Български
Отменен 
2000-12-20  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на летящи пепели. Част 2: Определяне на фиността чрез мокро пресяване
Английски
Действащ 
2017-06-14  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на летяща пепел. Част 2: Определяне на финост чрез мокро пресяване
Български
Действащ 
2020-01-15  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метод за изпитване на летяща пепел. Част 2: Определяне на финост чрез мокро пресяване
Български
Отменен 
2000-09-01  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при изпитване
Английски
Отменен 
2011-07-19  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при изпитване
Английски
Отменен 
2007-02-28  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при изпитване
Английски
Действащ 
2015-05-18  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Сравнителен бетон и сравнителен разтвор за изпитване
Български
Действащ 
2020-05-18  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Сравнителен бетон и сравнителен разтвор за изпитване
Английски
Действащ 
2009-09-30  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 10: Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди
Български
Действащ 
2020-05-18  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 10: Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди
Български
Отменен 
2001-01-18  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на характеристиките на въздушни пори във втвърден бетон
Английски
Действащ 
2006-04-21  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на характеристиките на въздушни пори във втвърден бетон
Български
Действащ 
2020-05-18  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на характеристиките на въздушни пори във втвърден бетон
Български
Отменен 
2000-09-01  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на алкалии в химичните добавки
Английски
Действащ 
2006-04-21  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на алкалии в химични добавки
Български
Действащ 
2020-05-18  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на алкалии в химични добавки
Английски
Действащ 
2007-07-27  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 14: Определяне на податливостта на армировката на корозия чрез потенциостатично електрохимично изпитване
Английски
Действащ 
2013-04-17  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 15: Сравнителен бетон и метод за изпитване на вискозитета, видоизменящ химичните добавки
Български
Действащ 
2020-05-18  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 15: Сравнителен бетон и метод за изпитване на вискозитета, видоизменящ химичните добавки
Английски
Действащ 
2006-11-14  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на времето на свързване
Български
Действащ 
2020-05-18  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на времето на свързване
Български
Отменен 
2000-11-06  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на водоотделянето на бетона
Английски
Действащ 
2006-04-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на водоотделянето на бетона
Български
Действащ 
2020-05-18  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на водоотделянето на бетона
Английски
Действащ 
2006-04-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на капилярната абсорбция
Английски
Действащ 
2006-04-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 6: Анализ с инфрачервени лъчи
Български
Действащ 
2020-05-18  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 6: Анализ с инфрачервени лъчи
Английски
Действащ 
2012-06-18  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на стандартното съдържание на сухо вещество
Български
Действащ 
2020-05-18  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на стандартното съдържание на сухо вещество
Български
Отменен 
2001-07-07  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви. Изисквания към продуктите
Английски
Отменен 
2006-08-10  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания към продуктите
Английски
Отменен 
2006-12-27  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания към продуктите
Английски
Отменен 
2011-12-16  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания за продуктите
Български
Отменен 
2016-05-17  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания за продуктите
Английски
Действащ 
2017-07-12  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания за продуктите
Български
Отменен 
2001-07-07  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви. Методи за изпитване
Английски
Отменен 
2006-08-10  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Методи за изпитване
Английски
Отменен 
2006-08-10  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Методи за изпитване
Английски
Действащ 
2011-12-16  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покривно покритие и облицовка на стени. Методи за изпитване
Български
Действащ 
2018-06-14  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покривно покритие и облицовка на стени. Методи за изпитване
Български
Действащ 
2001-02-24  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на плътността в сухо състояние на автоклавен газобетон
Български
Отменен 
2001-02-24  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон
Английски
Действащ 
2005-10-21  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон
Български
Действащ 
2008-10-31  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон
Английски
Отменен 
2001-12-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон
Английски
Действащ 
2006-04-21  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон
Английски
Отменен 
2004-06-11  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали)
Английски
Отменен 
2006-01-30  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали)
Български
Отменен 
2006-03-28  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Блокове за зидария от бетон (с плътни и леки добавъчни материали)
Български
Отменен 
2006-03-28  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Блокове за зидария от бетон (с плътни и леки добавъчни материали)
Английски
Отменен 
2011-06-17  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали)
Български
Отменен 
2012-10-17  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали)
Български
Отменен 
2013-06-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали). Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-09-16  
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали)
Български
Действащ 
2019-11-14  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали)
Български
Действащ 
2019-02-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали). Национално приложение (NA)
Английски
Отменен 
2002-08-04  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Английски
Отменен 
2004-06-11  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Отменен 
2006-03-28  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Отменен 
2006-03-28  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Английски
Отменен 
2011-06-17  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Отменен 
2013-05-17  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Отменен 
2013-06-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2015-09-16  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Действащ 
2019-04-11  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Действащ 
2019-02-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон. Национално приложение (NA)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
Английски
Отменен 
2011-06-17  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
Български
Отменен 
2015-03-19  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
Български
Отменен 
2013-06-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък. Национално приложение (NА)
Английски
Действащ 
2015-09-16  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
Български
Действащ 
2019-11-14  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
Български
Действащ 
2019-02-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък. Национално приложение (NА)
Английски
Действащ 
2002-08-04  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 10: Определяне съдържанието на влага на калциево-силикатни блокове за зидария и на блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Действащ 
2020-04-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 10: Определяне съдържанието на влага на калциево-силикатни блокове за зидария и на блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Отменен 
2004-03-19  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне на водопоглъщането на блокове за зидария от бетон, от изкуствен камък и от естествен камък при капилярна дейност и начално водопоглъщане на глинени блокове за зидария
Английски
Отменен 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне на водопоглъщането на блокове за зидария от бетон, от изкуствен камък и от естествен камък при капилярна дейност и начално водопоглъщане на глинени блокове за зидария
Английски
Действащ 
2011-06-17  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне на абсорбцията на вода от блокове за зидария от бетон, от автоклавен газобетон, от изкуствен камък и от естествен камък при капилярна дейност и на началната скорост на абсорбция на вода на глинени блокове за зидария
Български
Действащ 
2014-04-15  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне на абсорбцията на вода от блокове за зидария от бетон, от автоклавен газобетон, от изкуствен камък и от естествен камък при капилярна дейност и на началната скорост на абсорбция на вода на глинени блокове за зидария
Английски
Действащ 
2002-08-04  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 14: Определяне на промяна на влажността на блокове за зидария от бетон и от изкуствен камък
Български
Действащ 
2002-08-04  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 14: Определяне на промяна на влажността на блокове за зидария от бетон и от изкуствен камък
Английски
Действащ 
2002-08-04  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 15: Определяне на пропускливостта на водни пари през блокове за зидария от автоклавен газобетон
Български
Действащ 
2002-07-06  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 2: Определяне процента на кухини на бетонни блокове за зидария (чрез отпечатък на хартия)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 2: Определяне процента на кухини на блокове за зидария (чрез отпечатък на хартия)
Български
Действащ 
2020-03-16  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 2: Определяне процента на кухини на блокове за зидария (чрез отпечатък на хартия)
Български
Действащ 
2004-03-19  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 20: Определяне на равнинност на повърхнините на блокове за зидария от бетон, от изкуствен камък и от естествен камък
Английски
Действащ 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 20: Определяне на равнинност на повърхнините на блокове за зидария
Български
Действащ 
2020-03-16  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 20: Определяне на равнинност на повърхнините на блокове за зидария
Английски
Действащ 
2002-08-04  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 6: Определяне на якост на опън при огъване на бетонни блокове за зидария
Български
Действащ 
2006-04-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 6: Определяне на якост на опън при огъване на бетонни блокове за зидария
Английски
Действащ 
2008-05-22  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Общи изисквания
Български
Действащ 
2010-06-17  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Общи изисквания
Български
Отменен 
2000-11-06  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения и изисквания
Български
Отменен 
2003-05-10  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Отменен 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Отменен 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Отменен 
2009-07-10  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Отменен 
2010-07-15  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Действащ 
2012-07-17  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2017-08-17  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2013-06-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NА)
Английски
Отменен 
2009-10-30  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Отменен 
2010-07-15  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Действащ 
2012-08-15  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за строителен разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2017-08-17  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за строителен разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2015-03-19  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2009-07-10  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2010-07-15  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2015-03-19  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NA)
Български
Отменен 
2003-05-10  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6: Вземане на проби, управление и оценяване на съответствието
Английски
Отменен 
2006-09-25  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6: Вземане на проби, управление и оценяване на съответствието
Английски
Действащ 
2019-08-15  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6: Вземане на проби, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Английски
Действащ 
2001-12-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване с удар
Български
Действащ 
2001-02-24  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на размерите на готови армирани елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Български
Действащ 
2000-12-20  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на плътността в сухо състояние на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
Английски
Отменен 
2002-06-09  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент армиран със стъкловлакна. Част 8: Циклично изпитване за дълготрайност на атмосферни влияния
Английски
Действащ 
2007-02-28  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни елементи. Изисквания за изпитване на елементи в естествена големина в стандартите за готови бетонни продукти
Английски
Действащ 
2008-07-25  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Отделяне на опасни вещества в почвата, в подпочвената и повърхностната вода. Методи за изпитване за нови или неодобрени съставни вещества в бетонната смес и готовия бетон
Английски
Отменен 
2008-07-25  
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Проектиране и прилагане на бетонирани части за повдигане и манипулиране на готови бетонни елементи
Английски
Действащ 
2016-12-15  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проектиране и прилагане на бетонирани части за повдигане и манипулиране на готови бетонни елементи
Английски
Действащ 
2009-02-27  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Готови бетонни продукти. Завършваща обработка на бетона. Идентификация
Английски
Действащ 
2009-06-26  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието на летящи пепели за бетон. Ръководство за прилагане на EN 450-2
Английски
Действащ 
2019-06-17  
196 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проучване на предписания, валидни в мястото на употреба, използвани съвместно с европейския стандарт за бетон и действащата практика
Английски
Действащ 
2011-05-17  
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бетон. Изследване на характеристиката поведение при филтрация на втвърден бетон, използван в природна среда
Английски
Действащ 
2012-06-18  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на мерки за избягване на вредна алкално-силициева реакция (ASR) в бетон
Английски
Действащ 
2012-12-18  
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на контролни карти при производството на бетон
Български
Действащ 
2014-04-15  
56 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на контролни карти при производството на бетон
Английски
Действащ 
2013-04-17  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основания за преразглеждане на EN 450-1:2005+A1:2007. Летящи пепели за бетон
Английски
Действащ 
2013-10-14  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Принципи на процедурата за равностойна дълготрайност
Английски
Действащ 
2014-09-19  
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на концепции за к-стойност, за еквивалентни експлоатационни показатели на бетон и за еквивалентни експлоатационни показатели на комбинации
Български
Действащ 
2018-08-14  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Използване на концепции за к-стойност, за еквивалентни експлоатационни показатели на бетон и за еквивалентни експлоатационни показатели на комбинации
Английски
Действащ 
2019-02-14  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Програма за изпитване за потвърждаване на стандартизирани методи за изпитване на проникване на хлориди и карбонизация
Английски
Действащ 
2019-07-15  
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Карбонизация и отделяне на CO2 в бетон
Английски
Действащ 
2007-11-30  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за изпитване на цимент. Част 4: Количествено определяне на компонентите
Английски
Отменен 
2007-11-30  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на относителна устойчивост на карбонизация на бетон
Български
Отменен 
2013-09-16  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 10: Определяне на относителна устойчивост на карбонизация на бетон
Английски
Отменен 
2010-03-22  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия
Български
Отменен 
2013-09-16  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 11: Определяне на устойчивост на хлориди на бетон, еднопосочна дифузия
Английски
Отменен 
2007-02-28  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване-отлюспване
Български
Отменен 
2013-09-16  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване-отлюспване
Английски
Действащ 
2017-01-18  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване на втвърден бетон. Част 9: Устойчивост на замръзване-размръзване в присъствие на размразяващи соли. Отлюспване
Английски
Действащ 
2011-06-17  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обработки за електрохимично реалкализиране и извличане на хлориди в стоманобетон. Част 2: Извличане на хлориди
Отпечатай страницата
595 намерени, страница 1 от 1
Страници:
 1 

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved