Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1978  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на водопропускливост
Български
Действащ 
1990  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Методи за изпитване на адхезията на защитните покрития
Български
Действащ 
1978  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Повърхност на конструкциите. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1989  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Изпитване на паропропускливостта на защитните покрития
Български
Действащ 
1982  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране
Български
Действащ 
1986  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Изисквания към първичната защита
Български
Действащ 
1989  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия в строителството. Бетон. Общи изисквания към провеждането на изпитвания на корозионна устойчивост
Английски
Действащ 
2001-08-03  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на сцеплението "стомана – стомана" за характеризиране на свързващи вещества в строителството
Английски
Действащ 
2001-08-03  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на отвореното време
Английски
Действащ 
2003-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Зърнометричен анализ. Част 1: Методи за изпитване на сухи компоненти на готов разтвор
Български
Действащ 
2003-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Зърнометричен анализ. Част 1: Методи за изпитване на сухи компоненти на готов разтвор
Английски
Действащ 
2001-08-03  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Зърнометричен анализ. Част 2: Методи за изпитване на пълнители за полимерни свързващи вещества
Английски
Действащ 
2002-06-09  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване на греди. Част 1: Кратковременно натоварване
Английски
Отменен 
2004-09-24  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни изпитвания
Английски
Действащ 
2010-05-21  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на сцеплението между армировката и автоклавен газобетон по "метод на гредата". Част 2: Продължителни изпитвания
Английски
Действащ 
2005-03-25  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на температури на прехода на полимери в стъкловидно състояние
Английски
Действащ 
2001-08-03  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на якост на срязване при натоварване на натиск
Английски
Действащ 
2003-11-20  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на линейно съсъхване на полимери и системи за предпазване на повърхности
Английски
Действащ 
2005-03-25  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Съсъхване на продукти за инжектиране на пукнатини на база на полимерно лепило - обемно съсъхване
Английски
Действащ 
2003-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на линейно съсъхване в ранна възраст на свързващи състави за конструкции
Английски
Действащ 
2003-11-20  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на съсъхване и набъбване
Български
Действащ 
2006-01-30  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на съсъхване и набъбване
Английски
Действащ 
2004-01-30  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Способност за сцепление и удължение на продукти за инжектиране с ограничена еластичност
Английски
Действащ 
2005-03-25  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на сцеплението на продукти за инжектиране с или без термични цикли. Сцепление чрез якост на опън
Английски
Действащ 
2005-03-25  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на сцепление на продукти за инжектиране с или без термични цикли. Метод на косо срязване
Английски
Действащ 
2005-03-25  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост на продукти за инжектиране. Част 1: Съвместимост с бетон
Английски
Действащ 
2004-06-11  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост на продукти за инжектиране. Част 3: Влияние на продукти за инжектиране върху еластомери
Английски
Отменен 
2001-08-30  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Катодна защита на стомана в бетон
Английски
Действащ 
2003-11-20  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на съпротивлението на капилярно водопоглъщане
Отпечатай страницата
184 намерени, страница 1 от 7
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7