Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2013-04-17  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия (CISPR 16-2-3:2010)
Български
Отменен 
1973  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения, противосмутително обзавеждане на автомототранспорта. Методи за определяне на високочестотните характеристики на елементите във веригите за високо напрежение
Български
Отменен 
1986  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита на оборудването за проводникови съобщения и на обслужващия персонал от влияние на електромагнитни полета. Методи за измерване
Български
Отменен 
1990  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемници телевизионни за черно бяло изображение. Методи за изпитване на устойчивост към радиосмущения
Български
Отменен 
1984  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения промишлени. Приемници радиоразпръсквателни и телевизионни. Норми и методи за измерване
Български
Отменен 
1968  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби битови с електродвигатели. Допустимо ниво на радиосмущения. Методи за изпитване
Английски
Отменен 
2002-12-12  
216 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 1: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Английски
Отменен 
2002-12-12  
111 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 2: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост
Английски
Отменен 
2002-12-12  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 2: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост
Английски
Отменен 
2003-09-12  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 4: Неопределеност при измерване на ЕМС
Английски
Отменен 
2009-02-27  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти. Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост
Английски
Отменен 
2006-03-28  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти. Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост
Английски
Действащ 
2013-11-20  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост
Български
Действащ 
2003-05-10  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Технически характеристики и методи за изпитване на радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и на индуктивни рамкови системи в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz
Английски
Действащ 
2006-10-31  
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2006-10-31  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според чл.3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2004-06-11  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група съоръжения. Инструменти за машини. Част 2: Устойчивост
Английски
Отменен 
2008-12-30  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 2: Устойчивост. Стандарт за група изделия
Английски
Отменен 
2006-12-27  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущаващи въздействия (CISPR 16-1-1:2003/A1:2005)
Български
Отменен 
2006-03-02  
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Уреди за измерване (CISPR 16-1-1:2003)
Български
Отменен 
2006-03-02  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения (CISPR 16-1-2:2003+A1:2004)
Английски
Отменен 
2007-06-28  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения (CISPR 16-1-2:2003/A2:2006)
Български
Отменен 
2006-03-02  
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения (CISPR 16-1-2:2003+A1:2004)
Английски
Действащ 
2018-05-17  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Устройства за свързване за измерване на кондуктивни смущения (CISPR 16-1-2:2014/A1:2017)
Английски
Действащ 
2015-02-17  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Устройства за свързване за измерване на кондуктивни смущения (CISPR 16-1-2:2014)
Български
Отменен 
2006-03-02  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-3: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Смущаваща мощност (CISPR 16-1-3:2003)
Английски
Действащ 
2016-09-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-3: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Смущаваща мощност (CISPR 16-1-3:2004/A1:2016)
Английски
Действащ 
2020-05-18  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-3: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Смущаваща мощност
Английски
Действащ 
2007-06-28  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-3: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Смущаваща мощност (CISPR 16-1-3:2004)
Български
Отменен 
2006-03-02  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Излъчени смущаващи въздействия (CISPR 16-1-4:2003+A1:2004)
Отпечатай страницата
214 намерени, страница 1 от 8
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7