Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2013-04-17  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия (CISPR 16-2-3:2010)
Български
Отменен 
1986  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения промишлени. Уреди за измерване на радиосмущения. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1989  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения промишлени. Методи за изпитване на източници на промишлени радиосмущения
Български
Отменен 
1968  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби битови с електродвигатели. Допустимо ниво на радиосмущения. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1990  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения кратковременни. Допустими нива. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1989  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения промишлени от самоходни средства, моторни лодки и устройства с двигатели с вътрешно горене. Норми и методи за изпитване
Български
Действащ 
1990  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения от съоръжения съобщителни проводникови. Допустими нива. Методи за измерване
Български
Отменен 
1989  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения от промишлени осветителни тела с луминисцентни лампи. Норми и методи за измерване
Български
Отменен 
1987  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиосмущения промишлени. Устройства промишлени, научни и медицински. Норми и метод за измерване
Английски
Отменен 
2002-12-12  
216 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 1: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост (стандартът се предлага само на CD-ROM)
Английски
Отменен 
2003-09-12  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Технически изисквания за уреди и методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и устойчивост. Част 4: Неопределеност при измерване на ЕМС
Английски
Отменен 
2006-03-28  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти. Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване
Английски
Действащ 
2014-06-17  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване
Английски
Действащ 
2004-01-30  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Изпитване за радиоизлъчвания на физически големи далекосъобщителни системи
Английски
Действащ 
2006-10-31  
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна служба, работещи в VHF обхвати. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване
Български
Действащ 
2004-07-30  
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения, използвани в честотния обхват от 25 MHz до 1000 MHz, с нива на излъчената мощност до 500 mW. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2006-10-31  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Технически характеристики и методи за измерване на монтирани на кораб приемници в дежурен режим за приемане на цифрово селектирано повикване (DSC) в морските MF, MF/HF и VHF обхвати
Английски
Отменен 
2015-10-15  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2: Излъчвания от цялата железопътна система към околната среда
Английски
Действащ 
2017-06-14  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2: Излъчвания от цялата железопътна система към околната среда
Английски
Действащ 
2006-03-02  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група съоръжения. Инструменти за машини. Част 1: Излъчване
Английски
Действащ 
2019-09-19  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информационни технологии. Измерване на връзки от край до край (E2E)
Английски
Отменен 
2002-09-01  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 11:1997/A1:1999)
Български
Отменен 
2002-09-01  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 11:1997/A1:1999)
Английски
Отменен 
2003-09-12  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 11:1997/A2:2002)
Английски
Отменен 
2007-06-28  
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни устройства. Характеристики на електромагнитните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 11:2003, с промени +A1:2004, с промени)
Английски
Отменен 
2007-06-28  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) радиочестотни устройства. Характеристики на електромагнитните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 11:2003/A2:2006)
Английски
Отменен 
2010-09-16  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински (ПНМ) устройства. Характеристики на електромагнитните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 11:2009/A1:2010)
Английски
Отменен 
2010-03-22  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи на измерване
Английски
Действащ 
2016-09-19  
97 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 11:2015)
Английски
Действащ 
2017-08-17  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Промишлени, научни и медицински устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване.(CISPR 11:2015/A1:2016)
Отпечатай страницата
202 намерени, страница 1 от 7
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7