Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-06-03 - Time: 18:30


Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1990  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрододържатели за ръчно електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Електроди прави за точково електросъпротивително заваряване с усилие над 15000 N. Размери
Български
Отменен 
1986  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби високочестотни за заварка на пластмаси
Български
Действащ 
1985  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Преси за заварка на пластмаси
Български
Действащ 
1990  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към ацетиленовите тръбопроводи
Български
Действащ 
1982  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за електродъгово и електросъпротивително заваряване. Допустими нива на шум и методи за измерване
Български
Отменен 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Токоизточници за електродъгово заваряване. Ред на номинални токове
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канали за крепежни плочи на машини за релефно електросъпротивително заваряване. Размери и разположения
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на основното технологично оборудване
Български
Действащ 
1983  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на предпазните устройства
Български
Действащ 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на генераторите
Български
Действащ 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за точково електросъпротивително заваряване. Електрододържатели. Размери
Български
Действащ 
1984  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Токоизточници за дъгово заваряване. Методи за изпитване на заваръчни качества
Български
Отменен 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електроди обмазани за електродъгово заваряване. Метод за определяне на характеристиките на стопяване
Български
Отменен 
1985  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система по ергономия. Работно място на заварчик с автомат и полуавтомат. Ергономични изисквания
Български
Действащ 
1988  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Общи изисквания
Български
Действащ 
1988  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към бутилкови захранващи инсталации
Български
Действащ 
1990  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Правила за приемане и методи за изпитване
Български
Отменен 
1996  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Съединения щепселни в заваръчната верига. Изисквания за безопасност
Български
Действащ 
1983  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горелки и резачки инжекторни
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Нипели, щуцери и гайки за гумени оксиженови маркучи
Български
Действащ 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Генератори за ацетилен
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Генератори за ацетилен
Български
Отменен 
1977  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомани и наваряване
Български
Отменен 
1971  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Електроди метални обмазни за ръчно електродъгово заваряване на нисколегирани стомани. Методи за определяне на механичните свойства на наварения метал
Български
Действащ 
1976  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предпазители водни за ацетилен
Български
Отменен 
1977  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово наваряване на повърхностни слоеве с особени свойства. Типове
Български
Отменен 
1977  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на конструкционни и топлоустойчиви стомани. Типове
Български
Отменен 
1977  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на високолегирани стомани с особени свойства. Типове
Български
Действащ 
1987  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генератори за електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1985  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Токоизправители за електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1975  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1986  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за електросъпротивително заваряване
Български
Отменен 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за точково електросъпротивително заваряване. Електроди прави. Типове и размери
Английски
Действащ 
2006-09-25  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Изисквания за гъвкави съединения на съоръженията за заваряване, рязане и сродни процеси
Английски
Отменен 
2006-11-14  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заварване. Терминология. Термини, използвани за съоръжения за газово заваряване
Английски
Действащ 
2006-08-10  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване на термопласти. Машини и съоръжения за заваряване с топъл газ (включително екструзионно заваряване)
Английски
Действащ 
2000-09-01  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Размери на заготовките за ролки за електросъпротивително ролково заваряване (ISO 693:1982)
Английски
Действащ 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канали в плочите на машини за електросъпротивително релефно заваряване (ISO 693:1982)
Английски
Действащ 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конусни сглобки за електроди за обзавеждане за електросъпротивително точково заваряване. Размери (ISO 1089:1980)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Държачи за електроди, конусност на накрайника 1:10. Част 1: Конично закрепване, конусност 1:10 (ISO 5183-2:1988)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Държачи за електроди, конусност на накрайника 1:10. Част 2: Закрепване с успоредно стебло за електрода (ISO 5183-2:1988)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Накрайници за електроди за електросъпротивително точково заваряване (ISO 5821:1979)
Английски
Действащ 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обзавеждане за точково заваряване. Размери на коничния щекер и пръстен (ISO 5822:1988)
Английски
Действащ 
2000-09-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Електрододържачи и притискачи (ISO 5827:1983)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Графични означения на машините за електросъпротивително заваряване (ISO 7286:1986)
Английски
Действащ 
2000-09-01  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изолиращи накрайници и втулки за обзавеждане за електросъпротивително заваряване (ISO 7931:1985)
Английски
Действащ 
2006-09-25  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания на машини за кислородно рязане. Възпроизводима точност. Работни характеристики (ISO 8206:1991)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Част 1: Конусно закрепване 1:10 (ISO 8430-1:1988)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Част 2: Закрепване с конус на Морз (ISO 8430-2:1988)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Част 3: Закрепване с цилиндричен накрайник при осово натоварване (ISO 8430-2:1988)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Херметичност на съоръжения за газово заваряване и сродни процеси (ISO 9090:1989)
Английски
Действащ 
2000-09-01  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обзавеждане за електросъпротивително точково заваряване. Охлаждащи тръби (ISO 9313:1989)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали, които се използват за съоръжения за газово заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 9539:1988)
Английски
Отменен 
2006-03-02  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за продукт за съоръжения за електросъпротивително заваряване
Английски
Действащ 
2008-07-25  
74 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основен стандарт за оценяване на въздействието върху човек на електромагнитните полета от съоръжения за съпротивително заваряване и подобни на тях процеси
Английски
Отменен 
2006-09-25  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Гъвкави връзки за съоръжения за заваряване, рязане и сродни процеси
Английски
Действащ 
2018-12-17  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Гъвкави връзки за съоръжения за заваряване, рязане и сродни процеси
Английски
Отменен 
2001-02-24  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Уреди за измерване на налягане, използвани при заваряване, рязане и други подобни процеси
Английски
Отменен 
2006-08-10  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Уреди за измерване на налягане, използвани при заваряване, рязане и други подобни процеси
Английски
Отменен 
2002-09-01  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:1998/A1:2000)
Английски
Отменен 
2004-07-30  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:1998/A2:2003)
Английски
Отменен 
2002-09-01  
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:1998)
Английски
Отменен 
2004-01-30  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 10: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC) (IEC 60974-10:2002)
Немски
Отменен 
2002-09-01  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 11: Електрододържатели (IEC 60974-11:1992, с промени)
Български
Отменен 
2002-09-01  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 11: Електрододържатели (IEC 60974-11:1992, с промени)
Немски
Отменен 
2002-09-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 12: Щепселни съединения за заваръчни кабели (IEC 60974-12:1992, с промени)
Български
Отменен 
2002-09-01  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 12: Щепселни съединения за заваръчни кабели (IEC 60974-12:1992, с промени)
Английски
Действащ 
2011-10-17  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 12: Съединители за заваръчни кабели (IEC 60974-12:2011)
Английски
Действащ 
2011-10-17  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 13: Клема за обратен ток при заваряване (IEC 60974-13:2011)
Английски
Отменен 
2004-07-30  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течности (IEC 60974-2:2002)
Английски
Отменен 
2004-07-30  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга (IEC 60974-3:2003)
Английски
Отменен 
2004-01-30  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродъгово заваряване. Част 5: Подаващи устройства за тел (IEC 60974-5:2002)
Английски
Отменен 
2004-01-30  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 6: Захранващи източници за ръчно електродъгово заваряване на метал с ограничен режим на работа (IEC 60974-6:2003)
Английски
Отменен 
2011-03-19  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 6: Съоръжения с ограничен режим на работа (IEC 60974-6:2010)
Английски
Действащ 
2016-03-17  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 6: Съоръжения с ограничен режим на работа (IEC 60974-6:2015)
Английски
Отменен 
2004-01-30  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки (IEC 60974-7:2000)
Английски
Действащ 
2010-07-15  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и използване
Английски
Действащ 
2016-10-17  
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електрическо заваряване. Оценяване на ограниченията, свързани с излагане на човек на електромагнитните полета (0 Hz - 300 GHz). Част 2: Съоръжения за електродъгово заваряване (IEC 62822-2:2016)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Предпазни устройства. Част 1: Вграден ограничител на пламъка (за обратен удар на пламъка) за газово заваряване
Английски
Отменен 
2006-09-25  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Предпазни устройства. Част 2: Ограничител на пламъка (за обратен удар на пламъка), който не е вграден в устройството
Английски
Отменен 
2006-09-25  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Горелки за заваряване на кислород/горим газ (машинен тип за рязане) на цилиндричен барабан. Вид на конструкцията, методи на изпитване
Английски
Действащ 
2019-04-11  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 14: Калибриране, валидиране и последователност на изпитването (IEC 60974-14:2018)
Английски
Действащ 
2019-08-15  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност (IEC 60974-2:2019)
Английски
Действащ 
2020-05-18  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга (IEC 60974-3:2019)
Английски
Действащ 
2019-08-15  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Телоподаващи устройства (IEC 60974-5:2019)
Английски
Действащ 
2020-04-21  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки (IEC 60974-7:2019)
Английски
Действащ 
2018-11-14  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и използване (IEC 60974-9:2018)
Английски
Действащ 
2019-02-14  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електрическо заваряване. Оценяване на ограниченията, свързани с излагане на човек на електромагнитните полета (0 Hz - 300 GHz). Част 1: Стандарт за група продукти (IEC 62822-1:2016, с промени)
Английски
Действащ 
2018-07-16  
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електрическо заваряване. Оценяване на ограниченията, свързани с излагане на човек на електромагнитните полета (0 Hz - 300 GHz). Част 3: Съоръжения за съпротивително заваряване (IEC 62822-3:2017)
Английски
Отменен 
2009-02-27  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Свързващи каучукови и пластмасови маркучи, предназначени за работа с индустриални газове максимално проектно налягане до 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2007)
Английски
Действащ 
2013-11-20  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи, предназначени за работа с индустриални газове и максимално налягане до 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2013)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Колекторни системи за ацетилено заваряване, рязане и сродни процеси. Общи изисквания (ISO 14114:1999)
Английски
Отменен 
2014-07-17  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Колекторни системи за ацетилен за заваряване, рязане и сродни процеси. Общи изисквания (ISO 14114:2014)
Английски
Действащ 
2018-04-16  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Колекторни системи за ацетилен за заваряване, рязане и сродни процеси. Общи изисквания (ISO 14114:2017)
Английски
Действащ 
2008-09-19  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Приемни изпитвания на машини за електроннолъчево заваряване. Част 1: Принципи и условия за приемане
Английски
Действащ 
2013-06-14  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Технически средства за улавяне и отделяне на дим при заваряване. Част 1: Изисквания за изпитване и маркировка на способността за отделяне (ISO 15012-1:2013)
Английски
Действащ 
2011-08-17  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хигиена и безопасност при заваряване и сродни процеси. Изисквания, изпитване и маркиране на съоръжения за филтриране на въздуха. Част 2: Определяне на минималния дебит на въздушния поток от засмукващи устройства и дюзи (ISO 15012-2:2008)
Английски
Действащ 
2016-09-19  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опазване на здравето и безопасност при заваряване и сродни процеси. Технически средства за улавяне и отделяне на дим при заваряване. Част 4: Общи изисквания (ISO 15012-4:2016)
Английски
Действащ 
2018-04-16  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Речник (ISO 15296:2017)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за газово заваряване. Ацетиленови колекторни системи за заваряване, рязане и сродни процеси. Изисквания за безопасност при устройства за високо налягане (ISO 15615:2002)
Английски
Действащ 
2013-06-14  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Ацетиленови колекторни системи за заваряване, рязане и сродни процеси. Изисквания за безопасност при устройства за високо налягане (ISO 15615:2013)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо качествено заваряване и рязане. Част 1: Общи принципи, условия за приемане (ISO 15616-1:2003)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо качествено заваряване и рязане. Част 2: Определяне на статична и динамична точност (ISO 15616-2:2003)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за CO2 на машини за лазерно високо качествено заваряване и рязане. Част 3: Калибриране на уредите за измерване на газовия поток и налягането (ISO 15616-3:2003)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Калибриране, поверяване и одобряване на съоръженията, използвани за заваряване, включително спомагателни дейности (ISO 17662:2005)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Калибриране, проверка и одобряване на съоръженията, използвани за заваряване, включително спомагателни дейности (ISO 17662:2016)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за Nd:YAG на машини за лазерно заваряване. Машини с оптично-клетъчно предаване. Част 1: Лазерно монтиране (ISO 22827-1:2005)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приемни изпитвания за Nd:YAG на машини за лазерно заваряване. Машини с оптично-клетъчно предаване. Част 2: Движещ се механизъм (ISO 22827-2:2005)
Английски
Отменен 
2009-05-29  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително заваряване. Токоизправителни трансформаторни устройства за заваръчни горелки с вградени трансформатори. Токоизправителни трансформаторни устройства, работещи при 1000 Hz (ISO 22829:2007)
Английски
Действащ 
2018-02-14  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително заваряване. Трансформатори. Токоизправителни трансформаторни устройства за заваръчни пистолети с вградени трансформатори, работещи при 1000 Hz (ISO 22829:2017)
Английски
Действащ 
2015-07-16  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане и регулатори за налягане до 300 bar (30 MPa) с устройства за измерване на флуида за бутилки за газ, които се използват при заваряване, рязане и подобни процеси. Изменение 1 (ISO 2503:2009/Amd 1:2015)
Английски
Действащ 
2010-03-22  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане и регулатори за налягане до 300 bar (30 MPa) с устройства за измерване на флуида за бутилки за газ, които се използват при заваряване, рязане и подобни процеси (ISO 2503:2009)
Английски
Отменен 
2010-09-16  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 3821:2008)
Английски
Действащ 
2019-12-16  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 3821:2019)
Английски
Отменен 
2010-07-15  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Уреди за измерване на налягане, използвани при заваряване, рязане и други сродни процеси (ISO 5171:2009)
Английски
Действащ 
2019-09-19  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Манометри, използвани при заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 5171:2019)
Английски
Действащ 
2013-01-22  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Заваръчни горелки за газово заваряване, нагряване и рязане. Изисквания и изпитвания. Изменение 1 (ISO 5172:2006/Amd 1:2012)
Английски
Действащ 
2006-09-25  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Заваръчни горелки за газово заваряване, нагряване и рязане. Изисквания и изпитвания (ISO 5172:2006)
Английски
Действащ 
2015-07-16  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Заваръчни горелки за газово заваряване, нагряване и рязане. Изисквания и изпитвания. Изменение 2 (ISO 5172:2006/Amd 2:2015)
Английски
Действащ 
2018-03-15  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Предпазни устройства. Част 1: Устройства с вграден ограничител на пламъка (за обратен удар на пламъка) (ISO 5175-1:2017)
Английски
Действащ 
2018-03-15  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Предпазни устройства. Част 2: Устройства без вграден ограничител на пламъка (за обратен удар на пламъка) (ISO 5175-2:2017, коригирана версия от 2019-01)
Английски
Действащ 
2006-09-25  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Държачи за електрод, входящ конус 1:10. Част 1: Конично закрепване, конус 1:10 (ISO 5183-1:1998)
Английски
Действащ 
2006-09-25  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Точково електросъпротивително заваряване. Държачи за електрод, входящ конус 1:10. Част 2: Паралелно закрепване на осово натоварвани електроди (ISO 5183-2:2000)
Английски
Действащ 
2010-02-28  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително заваряване. Накрайници на електродите при точково заваряване (ISO 5821:2009)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Трансформатори. Основни изисквания, прилагани за всички трансформатори (ISO 5826:1999)
Английски
Действащ 
2014-04-15  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Трансформатори. Основни изисквания, прилагани за всички трансформатори (ISO 5826:2014)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Обзавеждане за електросъпротивително заваряване. Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка със съединителни клеми (изводи), свързани с водоохлаждаеми накрайници. Размери и характеристики (ISO 5828:1983)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка със съединителни клеми (изводи), свързани с водоохлаждаеми накрайници. Размери и характеристики (ISO 5828:2001)
Английски
Действащ 
2016-06-16  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително заваряване. Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Механични и електрически изисквания (ISO 669:2016)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обзавеждане за електросъпротивително заваряване. Спецификации, приложими за трансформатори с две независими вторични намотки за многоточково заваряване (ISO 7284:1993)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Графични символи за обзавеждане за термично рязане (ISO 7287:1992)
Английски
Действащ 
2006-09-25  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Графични символи за съоръжения за термично рязане (ISO 7287:2002)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане до 300 bar включително за колекторните системи, които се използват при заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 7291:1999)
Английски
Действащ 
2015-07-16  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане до 30 MPa (300 bar) включително за колекторните системи, които се използват при заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 7291:2010/Amd. 1:2015)
Английски
Действащ 
2011-07-19  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Регулатори за налягане до 30 MPa (300 bar) включително за колекторните системи, които се използват при заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 7291:2010)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за електросъпротивително заваряване. Част 1: Размери и изисквания за двужилни свързващи кабели (ISO 8205-1:1993)
Английски
Действащ 
2006-09-25  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охлаждани с вода спомагателни свързващи кабели за електросъпротивително заваряване. Част 1: Размери и изисквания за двоен водач на свързващите кабели (ISO 8205-1:2002)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за електросъпротивително заваряване. Част 2: Размери и изисквания за едножилни свързващи кабели (ISO 8205-2:1993)
Английски
Действащ 
2006-09-25  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охлаждани с вода спомагателни свързващи кабели за електросъпротивително заваряване. Част 2: Размери и изисквания за единичен водач на свързващите кабели (ISO 8205-2:2002)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за електросъпротивително заваряване. Част 3: Изисквания за изпитване (ISO 8205-3:1993)
Английски
Действащ 
2013-01-22  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водоохлаждаеми свързващи кабели на вторичната намотка за електросъпротивително заваряване. Част 3: Изисквания за изпитване (ISO 8205-3:2012)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Електрододържатели. Част 1: Конусно закрепване 1:10 (ISO 8430-1:2016)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Електрододържатели. Част 2: Закрепване с конус на Morse (ISO 8430-2:2016)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електросъпротивително точково заваряване. Електрододържатели. Част 3: Закрепване с цилиндричен накрайник при осово натоварване (ISO 8430-3:2016)
Английски
Действащ 
2012-01-18  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Ръчни горелки за заваряване със засмукване на въздуха. Изисквания и изпитвания (ISO 9012:2008)
Английски
Действащ 
2020-03-16  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Газонепроницаемост на съоръжения за газово заваряване и сродни процеси (ISO 9090:2019)
Английски
Отменен 
2000-09-01  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обзавеждане за електросъпротивително заваряване. Изолирани пети (щифтове) за използване в електроди (ISO 9312:1990)
Английски
Действащ 
2013-08-15  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електросъпротивително заваряване. Изолирани пети (щифтове) за използване в електроди (ISO 9312:2013)
Английски
Действащ 
2014-02-17  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Материали, които се използват за съоръжения за газово заваряване, рязане и сродни процеси (ISO 9539:2010/Amd. 1:2013)
Английски
Действащ 
2013-11-20  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Индустриални ръчни и механизирани горелки за пламъчно нагряване, пламъчно спояване и сродни процеси
Английски
Действащ 
2010-12-17  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Измерване на шума, излъчен от заваръчна горелка при заваряване, рязане, нагряване, стопяване с твърд припой и стопяване с мек припой. Методи за измерване
Английски
Отменен 
2010-05-21  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Инсталиране и използване
Отпечатай страницата
156 намерени, страница 1 от 1
Страници:
 1 

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved