Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Проект 
2019-12-02 
348 
209.95 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за проектирането и производството на изградени в мястото на използване, вертикални, цилиндрични, с плоско дъно, с наземен монтаж, заварени стоманени резервоари за съхраняване на течности с температура на околната среда или по-висока
Български
Действащ 
1977  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Балони за сгъстен въздух с налягане 3 MPа
Български
Действащ 
1977  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Балони за сгъстен въздух с налягане 3 MPа
Български
Отменен 
1985  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Държавна система за осигуряване единството на измерванията. Резервоари стоманени хоризонтални. Методи и средства за проверка
Български
Отменен 
1984  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Нефт и нефтопродукти. Методи за определяне на масата с помощта на ж.п. цистерни и норми на точност
Български
Отменен 
1984  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Държавна система за осигуряване единство на измерванията. Нефт и нефтопродукти. Методи за определяне на масата с помощта на ж.п. цистерни и норми на точност
Български
Действащ 
1986  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Резервоари. Общи технически изисквания
Английски
Отменен 
2004-06-30  
161 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманени цистерни, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични цистерни с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa
Български
Отменен 
2013-12-17  
165 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманени цистерни, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични цистерни с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa
Български
Действащ 
2020-04-21  
154 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за нагряване и охлаждане
Английски
Действащ 
2018-12-17  
121 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за нагряване и охлаждане
Английски
Действащ 
2005-04-29  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa
Български
Действащ 
2011-06-17  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa
Английски
Действащ 
2019-09-19  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 3: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, предназначени за нагряване и охлаждане
Английски
Действащ 
2004-01-22  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 1: Общи принципи
Английски
Действащ 
2004-01-22  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 2: Пресмятане на вертикални цилиндрични резервоари
Английски
Действащ 
2004-01-22  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 3: Проектиране и пресмятане на едностенни правоъгълни резервоари
Английски
Действащ 
2004-01-22  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 4: Проектиране и пресмятане на фланцовите съединения
Английски
Отменен 
2004-03-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Преходно съединително устройство за връщане на образувалите се пари
Български
Отменен 
2005-07-27  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерните. Вентил за изпускане на отделилите се пари
Английски
Действащ 
2006-03-02  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и приемане
Английски
Действащ 
2006-03-02  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 2: Композитни материали. Химична устойчивост
Английски
Отменен 
2010-07-15  
235 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка
Английски
Отменен 
2009-11-30  
235 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка
Английски
Действащ 
2016-08-16  
209 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка
Английски
Действащ 
2006-03-02  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 4: Доставка, монтаж и поддържане
Английски
Отменен 
2004-12-28  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за откриване на течове. Част 5: Системи за откриване на течове като средство за автоматично определяне съдържанието на цистерни
Английски
Действащ 
2016-09-19  
75 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за откриване на течове. Част 5: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на вградени измервателни системи и на тръбопроводни системи под налягане
Английски
Действащ 
2006-03-02  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за усилени със стъклени влакна цистерни с монолитна и съставена от части конструкция за надземно съхраняване на студена вода
Английски
Действащ 
2004-01-30  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Капак на отвор за пълнене
Отпечатай страницата
61 намерени, страница 1 от 3
Страници:
 1 2 3