Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Уреди за откриване на рентгенови и гама-излъчвания и за измерване мощността на дозата им. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1972  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни
Български
Действащ 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за радиоизотопни уреди. Типове и основни размери
Български
Действащ 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за реакторна техника. Типове. Основни параметри и размери
Български
Действащ 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Класификация
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания полупроводникови с електроннодупчест преход, силициеви спектрометрични. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди радиометрични руднични. Типове и основни размери
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Дозиметри с фотолента за рентгеново и гама-излъчване. Основни технически изисквания
Български
Действащ 
1972  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Уреди за регистриране и измерване на радиоактивното замърсяване на повърхностите. Общи технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиоактивни източници закрити. Източници за терапевтични апарати с изотоп кобалт-60
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиоактивни източници закрити. Източници с изотоп кобалт-60 за радиационни устройства
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Радиоактивни източници закрити. Източници с изотоп цезий-137 за радиационни устройства
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Дебеломери радиоизотопни за листови материали (фолио). Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Реактори ядрени. Контрол на херметичността на топлоотделящи елементи
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Йонизиращи лъчения. Термини, величини и единици
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати радиоактивни. Разтвор на натриев хромат, белязан с хром-51 за инжекции
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати радиоактивни. Разтвор на натриев фосфат, белязан с фосфор-32 за инжекции
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Блокове за уреди на ядрената техника. Типове, основни и присъединителни размери
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди ядрени. Дебеломери радиоизотопни. Терминология
Български
Действащ 
1974  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Усилватели спектрометрични линейни полупроводникови детектори. Основни параметри и методи за измерването им
Български
Действащ 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди ядрени. Класификация
Български
Отменен 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Източници на йонизиращи лъчение радиоактивни закрити. Термини и определения
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди ядрени. Плътномери радиоизотопни течни и пулпообразни среди. Терминология. Технически изисквания
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди ядрени. Плътномери радиоизотопни, електрически и радиометрични. Параметри и методи за изпитване изисквания
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на ядреното уредостроене. Уреди за измерване на специфичната обемна активност на течности, съдържащи радиоактивни вещества. Видове, основни параметри и методи за изпитване
Български
Отменен 
1975-04-01  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Източници закрити за гама-дефектоскопия с изотопа иридий-192
Български
Отменен 
1975  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди ядрени. Бета-дебеломери на покрития. Типове и основни изисквания
Български
Действащ 
1975  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Комплексни подвижни лаборатории за безразрушителен контрол. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Комплексни подвижни лаборатории за безразрушителен контрол. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1976  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания полупроводникови с електроннодупчест преход спектрометрични. Технически изисквания
Отпечатай страницата
177 намерени, страница 1 от 6
Страници:
 1 2 3 4 5 6