Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Филтри за боксове и вентилационни шкафове. Общи технически изисквания. Основни параметри на филтрите за боксове
Български
Действащ 
1985  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Средства за колективна защита от инфрачервена радиация. Класификация. Общи изисквания
Български
Действащ 
1975  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиационно-защитна техника. Прозорци наблюдателни защитни правоъгълни
Български
Действащ 
1979  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни оловни плътни. Технически изисквания
Български
Действащ 
1977  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни оловни люкови и със сферичен шарнир. Технически изисквания
Български
Отменен 
1990  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни. Допустими стойности и изисквания за контрол
Български
Действащ 
1978  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Символ за радиационна опасност. Форма и размери
Български
Действащ 
1982  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Манипулатори за дистанционна работа с радиоактивни вещества. Редове на товароносимостите
Български
Отменен 
1982  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби радиационно-технологични. Термини и определения
Български
Действащ 
1983  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксове защитни и шкафове радиохимически вентилационно-смукателни. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1984  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Разтвори образцови на радионуклиди и източници на йонизиращо лъчение радиоактивни образцови. Съдържание на свидетелството
Български
Отменен 
1990  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Полета електромагнитни микровълнови. Допустими стойности и изисквания за контрол
Български
Действащ 
1968  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комплекти опаковъчни за транспорт на радиоактивни вещества. Видове и основни параметри
Български
Отменен 
1975  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи, устройства и правила за маркиране, ограждане и сигнализация зоната на радиационна опасност при провеждане на радиографичен контрол
Български
Действащ 
1981  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на радиационно-защитната техника. Екрани наборни от блокове защитни оловни. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди ядрени. Уреди дизометрични, радиометрични и спектрометрични. Терминология
Български
Отменен 
1982  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиационно защитна техника. Термини и определения
Български
Действащ 
1979  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на радиационно-защитната техника. Блок-прозорци защитни оловни с дебелина от 50 до 100 mm
Български
Отменен 
1971  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати радиоактивни, съединения белязани, правила за означение на белязани органични съединения
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защитна техника. Приспособления и устройства. Шкафове защитни за радиоактивни вещества. Типове, основни параметри и размери. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изводи проходни за трансформатори и електрически апарати с напрежение от 1 до 220 kV. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изводи проходни за трансформатори и електрически апарати с напрежение от 1 до 220 kV. Технически изисквания
Български
Отменен 
2001-12-29  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици
Английски
Отменен 
2016-05-17  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защитно облекло срещу въздушно преносими твърди частици, включително радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло за тялото и дихателните пътища срещу замърсяване с радиоактивни частици
Английски
Отменен 
2016-07-18  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Защитно облекло срещу въздушно преносими твърди частици, включително радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло за тялото и дихателните пътища срещу замърсяване с радиоактивни частици
Английски
Действащ 
2019-02-14  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защитно облекло срещу въздушно преносими твърди частици, включително радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло за тялото и дихателните пътища срещу замърсяване с радиоактивни частици
Български
Действащ 
2004-12-28  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици
Английски
Действащ 
2009-10-30  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи
Английски
Отменен 
2001-02-24  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи
Български
Отменен 
2002-10-09  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи
Отпечатай страницата
142 намерени, страница 1 от 5
Страници:
 1 2 3 4 5