Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1964  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пенопрах
Български
Отменен 
1977  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Централи за пожарна сигнализация. Лъчева оптична система
Български
Отменен 
1977  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожароизвестители автоматични топлинни максимални
Български
Отменен 
1977  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пожароизвестител ръчен
Английски
Отменен 
2004-06-30  
96 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания за препоръки за функциониране и методи за изчисляване за вентилационни системи за дим и горещи газове
Английски
Действащ 
2003-10-23  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на електрически автоматични устройства за управление и задържане
Български
Действащ 
2008-06-26  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на електрически автоматични устройства за управление и задържане
Английски
Действащ 
2003-10-23  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Изисквания и методи за изпитване на манометри и релета за налягане
Български
Действащ 
2009-05-29  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Изисквания и методи за изпитване на манометри и релета за налягане
Английски
Действащ 
2003-10-23  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 11: Изисквания и методи за изпитване на механични претеглящи устройства
Български
Действащ 
2009-05-29  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 11: Изисквания и методи за изпитване на механични претеглящи устройства
Английски
Действащ 
2003-10-23  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на пневматични устройства за сигнализиране на тревога
Български
Действащ 
2009-05-29  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на пневматични устройства за сигнализиране на тревога
Английски
Действащ 
2002-08-04  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили
Български
Действащ 
2009-05-29  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили
Английски
Действащ 
2003-10-23  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили
Английски
Действащ 
2003-10-23  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 16: Изисквания и методи за изпитване на устройства за ароматизиране на системи с CO<индекс>2 с ниско налягане
Английски
Действащ 
2003-10-23  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически автоматични устройства за управление и задържане
Български
Действащ 
2008-06-26  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически автоматични устройства за управление и задържане
Английски
Действащ 
2003-10-23  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на ръчни устройства за пускане и спиране
Български
Действащ 
2008-06-26  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на ръчни устройства за пускане и спиране
Английски
Действащ 
2005-12-29  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 4: Изисквания и методи за изпитване на вентили на резервоари и техните задвижващи механизми
Български
Действащ 
2008-07-25  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 4: Изисквания и методи за изпитване на вентили на резервоари и техните задвижващи механизми
Английски
Действащ 
2006-08-10  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Изисквания и методи за изпитване на разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните задвижващи механизми
Български
Действащ 
2008-07-25  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Изисквания и методи за изпитване на разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните задвижващи механизми
Английски
Отменен 
2002-08-04  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 6: Изисквания и методи за изпитване за неелектрически блокиращи устройства при системи с CO2
Английски
Действащ 
2006-08-10  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 6: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически блокиращи устройства
Български
Действащ 
2008-07-25  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 6: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически блокиращи устройства
Английски
Действащ 
2002-08-04  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с CO2
Английски
Действащ 
2005-12-29  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с CO2
Отпечатай страницата
251 намерени, страница 1 от 9
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7