Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби електрически. Околна среда. Терминология
Английски
Действащ 
2012-07-17  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техники за околната среда (ЕЕ). Интерфейс на захранването на входа на далекосъобщителни устройства и устройства за пренос на данни (ICT). Част 2: Устройства, работещи с –48 V постояннотоково (dc) захранване
Английски
Действащ 
2004-01-30  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Практика на съоръженията. Изисквания за проектиране на външни шкафове. Част 1: Шкафове с апаратура
Английски
Действащ 
2004-01-30  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Практика на съоръженията. Изисквания за проектиране на външни шкафове. Част 2: Шкафове без апаратура
Английски
Действащ 
2004-01-30  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техники за околната среда (EE). Захранване на устройства в мрежата за достъп
Английски
Действащ 
2008-09-05  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 1-9: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за проектиране с намаляване въздействието върху околната среда
Български
Действащ 
2010-08-20  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 1-9: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за проектиране с намаляване въздействието върху околната среда
Английски
Действащ 
2014-03-17  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 1-9: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за проектиране с намаляване въздействието върху околната среда (IEC 60601-1-9:2007/A1:2013)
Български
Действащ 
2015-12-15  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 1-9: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за проектиране с намаляване въздействието върху околната среда (IEC 60601-1-9:2007/A1:2013)
Английски
Действащ 
2009-06-26  
114 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електротехнически продукти. Определяне на съдържанието на 6 регламентирани вещества (олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили, полибромирани дифенилови етери) (IEC 62321:2008)
Английски
Действащ 
2013-08-15  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 1: Въведение и преглед (IEC 62321-1:2013)
Български
Действащ 
2018-02-14  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 1: Въведение и преглед (IEC 62321-1:2013)
Английски
Действащ 
2014-06-17  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 2: Разглобяване, разединяване и механично подготвяне на пробите (IEC 62321-2:2013)
Български
Действащ 
2019-08-15  
69 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 2: Разглобяване, разединяване и механично подготвяне на пробите (IEC 62321-2:2013)
Английски
Действащ 
2014-06-17  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 3-1: Изследване за наличие. Определяне на олово, живак, кадмий, общ хром и общ бром в електротехнически продукти чрез рентгенова флуоресцентна спектрометрия (IEC 62321-3-1:2013)
Български
Действащ 
2017-12-14  
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 3-1: Изследване за наличие. Определяне на олово, живак, кадмий, общ хром и общ бром в електротехнически продукти чрез рентгенова флуоресцентна спектрометрия (IEC 62321-3-1:2013)
Английски
Действащ 
2014-06-17  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 3-2: Изследване за наличие. Определяне на общия бром в полимери и електронни продукти чрез горене. Йонна хроматография (IEC 62321-3-2:2013)
Български
Действащ 
2018-02-14  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 3-2: Изследване за наличие. Определяне на общия бром в полимери и електронни продукти чрез горене. Йонна хроматография (IEC 62321-3-2:2013)
Английски
Действащ 
2014-06-17  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 4: Определяне на живак в полимери, метали и електронни продукти чрез CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-4:2013)
Български
Действащ 
2019-03-14  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 4: Определяне на живак в полимери, метали и електронни продукти чрез CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-4:2013)
Английски
Действащ 
2017-12-14  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 4: Определяне на живак в полимери, метали и електронни продукти чрез CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-4:2013/A1:2017)
Английски
Действащ 
2014-06-17  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 5: Определяне на кадмий, олово и хром в полимери и електронни продукти и кадмий и олово в метали чрез AAS, AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-5:2013)
Български
Действащ 
2019-10-16  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 5: Определяне на кадмий, олово и хром в полимери и електронни продукти и кадмий и олово в метали чрез AAS, AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-5:2013)
Английски
Действащ 
2015-10-15  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 6: Полибромирани бифенили и полибромирани дифенил етери в полимери чрез газхроматография-масспектометрия (GC-MS) (IEC 62321-6:2015)
Български
Действащ 
2020-01-15  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 6: Полибромирани бифенили и полибромирани дифенил етери в полимери чрез газхроматография-масспектометрия (GC-MS) (IEC 62321-6:2015)
Английски
Действащ 
2016-01-18  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 7-1: Определяне на наличието на шествалентен хром (Cr(VI)) в безцветни и цветни корозионноустойчиви покрития на метали чрез колориметричен метод (IEC 62321-7-1:2015)
Български
Действащ 
2019-10-16  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 7-1: Определяне на наличието на шествалентен хром (Cr(VI)) в безцветни и цветни корозионноустойчиви покрития на метали чрез колориметричен метод (IEC 62321-7-1:2015)
Английски
Действащ 
2009-08-21  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проектиране на електрически и електронни продукти, съобразено с околната среда (IEC 62430:2009)
Български
Действащ 
2019-02-14  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проектиране на електрически и електронни продукти, съобразено с околната среда (IEC 62430:2009)
Английски
Действащ 
2012-08-15  
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Декларация за материали за продукти от и за електротехническата промишленост (IEC 62474:2012)
Отпечатай страницата
42 намерени, страница 1 от 2
Страници:
 1 2