Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти медицински. Елементи за съединяване на кости. Технически изисквания
Английски
Отменен 
2004-03-19  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за сърдечни и васкуларни имплантати. Част 1: Заместители на сърдечните клапи
Английски
Отменен 
2010-09-16  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за сърдечни и васкуларни имплантати. Част 2: Васкуларни протези включително свързващи тръби за сърдечните клапи
Английски
Отменен 
2004-03-19  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за сърдечни и васкуларни имплантати. Част 2: Васкуларни протези включително свързващи тръби за сърдечните клапи
Английски
Отменен 
2010-08-20  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за сърдечни и васкуларни имплантати. Част 3: Вътреваскуларни устройства
Английски
Отменен 
2004-03-19  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за сърдечни и васкуларни имплантати. Част 3: Вътреваскуларни устройства
Английски
Отменен 
2004-03-19  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати заместващи стави. Специфични изисквания
Английски
Отменен 
2004-03-19  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати, очертаващи тялото. Специфични изисквания за гръдни имплантати
Английски
Отменен 
2004-03-19  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати заместващи става. Специфични изисквания за имплантатите заместващи тазобедрената става
Английски
Отменен 
2004-03-19  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати заместващи става. Специфични изисквания за имплантати заместващи колянната става
Английски
Отменен 
2006-08-10  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Специфични изисквания за кардио и васкуларни имплантати. Специфични изисквания за артериални стендове
Английски
Отменен 
2006-08-10  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емисии от стационарни източници. Определяне на водни пари в тръбопроводи
Български
Отменен 
2012-09-20  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емисии от стационарни източници. Определяне на водни пари в тръбопроводи
Английски
Действащ 
2006-12-27  
97 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Активни имплантируеми медицински устройства. Част 2-1: Специфични изисквания за активни имплантируеми медицински устройства прилагани за лечение на брадиаритмия (кардиопейсмейкъри)
Английски
Действащ 
2008-09-05  
106 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Активни имплантируеми медицински устройства. Част 2-2: Специфични изисквания за активни имплантируеми медицински устройства прилагани за лечение на тахиаритмия (включително имплантируеми дефибрилатори)
Английски
Действащ 
2010-05-21  
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Активни имплантируеми медицински устройства. Част 2-3: Специфични изисквания за кохлеарни имплантируеми системи и слухови имплантируеми системи за мозъчен ствол
Английски
Отменен 
2011-01-21  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Процедура за оценяване на облъчване на хора с електромагнитни полета, носещи активни имплантируеми медицински устройства. Част 1: Общи положения
Английски
Действащ 
2017-04-18  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Процедура за оценяване на облъчване с електромагнитни полета на работници, носещи активни имплантируеми медицински устройства. Част 1: Общи положения
Английски
Отменен 
2011-08-17  
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Процедура за оценяване на облъчването от електромагнитни полета на работници, носещи имплантируеми медицински устройства. Част 2-1: Специфично оценяване за работници с кардиопейсмейкъри
Английски
Действащ 
2017-01-18  
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Процедура за оценяване на облъчването от електромагнитни полета на работници, носещи активни имплантируеми медицински устройства. Част 2-1: Специфично оценяване за работници с кардиопейсмейкъри
Английски
Действащ 
2018-10-17  
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Процедура за оценяване на облъчването от електромагнитни полета на работници, носещи активни имплантируеми медицински устройства. Част 2-2: Специфично оценяване за работници с кардиовертер дефибрилатори (ICD)
Български
Отменен 
2001-02-24  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за безопасност на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия (IEC 60601-2-31:1994)
Английски
Отменен 
2006-12-27  
151 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Протезиране. Изпитване структурата на протези на долен крайник. Изисквания и методи за изпитване (ISO 10328:2006)
Английски
Отменен 
2015-12-15  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Качество на диализните флуиди за хемодиализа и свързаните с нея терапии (ISO 11663:2014)
Английски
Действащ 
2015-12-15  
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кардиоваскуларни имплантати и екстракорпорални системи. Васкуларни изделия, включващи лекарствени продукти. Част 1: Общи изисквания (ISO 12417-1:2015)
Английски
Отменен 
2013-05-17  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Имплантати за хирургия. Керамични материали на базата на тетрагонален цирконий, стабилизиран с итрий (Y-TZP) (ISO 13356:2008)
Английски
Действащ 
2015-12-15  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Имплантати за хирургия. Керамични материали на базата на тетрагонален цирконий, стабилизиран с итрий (Y-TZP) (ISO 13356:2015)
Английски
Отменен 
2016-01-18  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Концентрати за хемодиализа и свързаните с нея терапии (ISO 13958:2014)
Английски
Отменен 
2016-01-18  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вода за хемодиализа и свързаните с нея терапии (ISO 13959:2014)
Английски
Отменен 
2004-03-19  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неактивни хирургически имплантати. Имплантати за остеосинтеза. Специфични изисквания (ISO 14602:1998)
Отпечатай страницата
92 намерени, страница 1 от 4
Страници:
 1 2 3 4