Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти медицински. Игли инжекционни за многократно приложение. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1982  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Игли инжекционни за еднократно приложение. Основни параметри, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1982  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Игли инжекционни за еднократно приложение. Основни параметри, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1989  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Спринцовки инжекционни за еднократно приложение
Български
Отменен 
1989  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Спринцовки инжекционни за еднократно приложение
Английски
Действащ 
2015-09-16  
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-16: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация (IEC 60601-2-16:2012)
Английски
Действащ 
2017-04-18  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Съединители с малки отвори за течности и газ за медицинско приложение. Част 5: Съединители за надуваеми маншети, поставяни на крайниците (IEC 80369-5:2016/COR1:2017)
Английски
Действащ 
2017-01-18  
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединители с малки отвори за течности и газ за медицинско приложение. Част 5: Съединители за надуваеми маншети, поставяни на крайниците (IEC 80369-5:2016)
Английски
Действащ 
2019-11-14  
82 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-16: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация (IEC 60601-2-16:2018)
Английски
Отменен 
2010-08-20  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни интравенозни катетри за еднократна употреба. Част 1: Общи изисквания (ISO 10555-1:1995, включително изменение 1:1999 и изменение 2:2004)
Английски
Действащ 
2013-08-15  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна употреба. Част 1: Общи изисквания (ISO 10555-1:2013, коригирана версия от 2014-01-15)
Английски
Действащ 
2018-04-16  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна употреба. Част 1: Общи изисквания. Изменение 1 (ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017)
Английски
Действащ 
2013-08-15  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна употреба. Част 3: Общи венозни катетри (ISO 10555-3:2013)
Английски
Действащ 
2013-08-15  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна употреба. Част 4: Дилатационни балон-катетри (ISO 10555-4:2013)
Английски
Действащ 
2013-08-15  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна употреба. Част 5: Периферни катетри, поставени върху иглата (ISO 10555-5:2013)
Английски
Действащ 
2017-12-14  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна употреба. Част 6: Подкожно имплантируеми портове (ISO 10555-6:2015)
Английски
Действащ 
2020-02-14  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Интраваскуларни катетри. Стерилни катетри за еднократна употреба. Част 6: Подкожно имплантируеми портове. Изменение 1 (ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019)
Английски
Действащ 
2018-09-18  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни интравенозни интродюсери, дилататори и водещи сонди за еднократна употреба. Изменение 1 (ISO 11070:2014/Amd 1:2018)
Английски
Действащ 
2015-02-17  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни интравенозни интродюсери, дилататори и водещи сонди за еднократна употреба (ISO 11070:2014)
Английски
Отменен 
2012-09-20  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Инжектиращи системи с игли (ISO 11608-1:2012)
Английски
Действащ 
2015-04-21  
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжектиращи системи с игли за използване в медицината. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Инжектиращи системи с игли (ISO 11608-1:2014)
Английски
Действащ 
2012-05-17  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Игли (ISO 11608-2:2012)
Английски
Действащ 
2012-11-20  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината. Изисквания и методи за изпитване. Част 3: Пълнители, готови за употреба (ISO 11608-3:2012)
Английски
Действащ 
2008-04-30  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжектиращи писалки за медицинска употреба. Част 4: Изисквания и методи за изпитване за електронни и електромеханични инжектиращи писалки (ISO 11608-4:2006)
Английски
Действащ 
2012-11-20  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината. Изисквания и методи за изпитване. Част 5: Автоматични функции (ISO 11608-5:2012)
Английски
Действащ 
2017-12-14  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инжектиращи системи с игли, използвани в медицината. Изисквания и методи за изпитване. Част 7: Достъпност за хора със зрителни увреждания (ISO 11608-7:2016)
Английски
Действащ 
2018-11-14  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни уретрални катетри за еднократна употреба (ISO 20696:2018, коригирана версия 2018-12)
Английски
Действащ 
2018-11-14  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни дренажни катетри и спомагателни изделия за еднократна употреба (ISO 20697:2018, коригирана версия 2018-09)
Английски
Отменен 
2011-09-21  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита срещу прободни рани. Изисквания и методи за изпитване. Приспособления за защита срещу прободни рани на подкожните игли, на интубаторите за катетри и на спринцовките за вземане на проби от кръв, използвани за еднократна употреба (ISO 23908:2011)
Английски
Действащ 
2013-03-19  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от нараняване от остри части. Изисквания и методи за изпитване. Устройства за защита от наранявания от остри части на подкожни игли за еднократна употреба, на устройства за поставяне на катетри и на игли за вземане на кръв (ISO 23908:2011)
Отпечатай страницата
48 намерени, страница 1 от 2
Страници:
 1 2