Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1981  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Банки за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати
Български
Действащ 
1981  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Банки за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати
Български
Действащ 
1988  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати
Български
Отменен 
1987  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства комплектни ексфузионни, инфузионни и трансфузионни за еднократно приложение. Основни параметри. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1992  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Запушалки за флакони за инжекционни препарати
Български
Действащ 
1992  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Запушалки за флакони за инжекционни препарати
Български
Действащ 
1992  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Детайли каучукови за водни парентериални препарати
Английски
Действащ 
2000-09-01  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни ректални катетри за еднократна употреба
Английски
Отменен 
2006-08-10  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хемодиализатори, хемодиафилтри, хемоконцентратори и техните екстракорпорални кръгови вериги
Английски
Отменен 
2010-09-16  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Концентрати за хемодиализа и свързаната с нея терапия
Английски
Действащ 
2004-01-22  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Катетри. Методи за изпитване на прегъване на катетри с единичен канал и на медицински маркучи с единичен лумен
Английски
Действащ 
2006-08-10  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Еднократно използвани контейнери за събиране на човешка проба венозна кръв
Английски
Действащ 
2004-01-22  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Катетри и комплекти за ентерално хранене за еднократна употреба и свързването им. Конструкция и изпитване
Английски
Отменен 
2000-09-01  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни урологични катетри за еднократна употреба
Английски
Отменен 
2000-03-15  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни урологични катетри за еднократна употреба; Изменение A1
Английски
Отменен 
2000-09-01  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стерилни дренажни катетри и спомагателни устройства за еднократна употреба
Английски
Действащ 
2003-11-20  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Катетри, различни от интравенозните катетри. Методи за изпитване на общите свойства
Български
Действащ 
2019-01-15  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Катетри, различни от интравенозните катетри. Методи за изпитване на общите свойства
Английски
Отменен 
2004-06-30  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и за някои други медицински устройства. Съединения за заключване
Английски
Отменен 
2001-01-18  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Аспирационни сонди за използване в респираторния тракт
Английски
Отменен 
2001-01-18  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Аспирационни сонди за използване в респираторния тракт
Английски
Отменен 
2004-03-19  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Аспирационни катетри за използване в респираторния тракт
Английски
Отменен 
2004-06-30  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и за някои други медицински устройства. Част 1: Общи изисквания (ISO 594-1:1986)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съдове и принадлежности за инжекционни продукти. Част 2: Тапи за инжекционни флакони (ISO 8362-2:1988)
Английски
Отменен 
2004-03-19  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-16: Специфични изисквания за безопасност на апарати за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация (IEC 60601-2-16:1998)
Английски
Действащ 
2015-09-16  
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-16: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за хемодиализа, хемодиафилтрация и хемофилтрация (IEC 60601-2-16:2012)
Английски
Отменен 
2004-03-19  
69 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-24: Специфични изисквания за безопасност на инфузионни помпи и контролери (IEC 60601-2-24:1998)
Английски
Действащ 
2015-07-16  
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-24: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на инфузионни помпи и контролери (IEC 60601-2-24:2012)
Английски
Действащ 
2019-04-11  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-40: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за електромиография и апарат за предизвикани потенциали (IEC 60601-2-40:2016)
Английски
Действащ 
2015-09-16  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 2-41: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на осветители за хирургически цели и осветители за диагностика (IEC 60601-2-41:2009/A1:2013)
Отпечатай страницата
140 намерени, страница 1 от 5
Страници:
 1 2 3 4 5