Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1985  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати медицински светлинни
Български
Отменен 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия медицински общи правила за приемане. Маркировка, опаковка, съхранение, транспорт и документация
Български
Отменен 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти медицински. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
Български
Отменен 
1981  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на медицинската техника. Устойчивост на климатични въздействия. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1981  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изделия на медицинската техника. Устойчивост на климатични въздействия. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на медицинската техника. Устойчивост на климатични въздействия. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1988  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия на медицинската техника. Изисквания за устойчивост на механични въздействия и методи за изпитване
Български
Отменен 
1995  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 0: Определяне на системата от стандарти. Структура и означение
Български
Отменен 
1996  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 1: Основни изисквания за безопасност. Допълващ стандарт: Изисквания за безопасност на електромедицинските системи
Български
Отменен 
1996  
188 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромедицински апарати. Част 1: Основни изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2004-01-22  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Номенклатурна система за медицински устройства, за обмен на регламентирани данни. Целесъобразност
Английски
Отменен 
2004-01-22  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация, доставяна от производителя с медицинските устройства
Английски
Действащ 
2014-01-21  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация, предоставяна от производителя на медицински изделия
Български
Действащ 
2015-12-15  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация, предоставяна от производителя на медицински изделия
Английски
Отменен 
2009-08-21  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация, доставяна от производителя с медицинските устройства
Английски
Отменен 
2004-03-19  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински транспортни средства по въздух, вода и за трудни терени. Част 1: Изисквания за връзката между медицинските устройства, осигуряващи постоянното обслужване на пациента
Английски
Отменен 
2009-03-27  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Санитарни самолети линейки. Част 1: Изисквания за медицинските устройства, използвани в санитарните самолети линейки
Английски
Действащ 
2014-12-17  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 1: Изисквания за медицинските изделия, използвани във въздушни линейки
Български
Действащ 
2018-02-14  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 1: Изисквания за медицинските изделия, използвани във въздушни линейки
Английски
Отменен 
2004-03-19  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински транспортни средства по въздух, вода и за трудни терени. Част 2: Работни и технически изисквания относно постоянното обслужване на пациента
Английски
Отменен 
2009-03-27  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Санитарни самолети линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за санитарните самолети линейки
Английски
Действащ 
2015-05-18  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки
Български
Действащ 
2018-03-15  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки
Английски
Действащ 
2011-09-21  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Символи, използвани при етикетиране на медицински изделия. Изисквания за етикетиране на медицински изделия, съдържащи фталати
Български
Действащ 
2018-09-18  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Символи, използвани при етикетиране на медицински изделия. Изисквания за етикетиране на медицински изделия, съдържащи фталати
Английски
Отменен 
2004-06-30  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и за някои други медицински устройства. Част 1: Общи изисквания (ISO 594-1:1986)
Английски
Отменен 
2004-06-30  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Конусни съединения с 6 % конусност (Luer) за спринцовки, игли и за някои други медицински устройства. Част 1: Общи изисквания (ISO 594-1:1986)
Английски
Отменен 
2003-10-23  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Биологично оценяване на медицински устройства. Част 3: Изпитвания за генотоксичност, канцерогенност и репродуктивна токсичност (ISO 10993-3:1992)
Английски
Отменен 
2004-03-19  
83 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Активни имплантируеми медицински устройства. Част 1: Общи изисквания за безопасност, маркировка и информация, предоставяна от производителя
Английски
Действащ 
2015-07-16  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Импланти за хирургия. Активни имплантируеми медицински изделия. Част 1: Общи изисквания за безопасност, маркировка и за информация, предоставяна от производителя
Отпечатай страницата
115 намерени, страница 1 от 4
Страници:
 1 2 3 4