Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-06-06 - Time: 07:11


Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
2019-12-16  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Отменен 
1993  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи критерии за дейността на изпитателните лаборатории
Български
Отменен 
1993  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи критерии за оценяване на изпитвателните лаборатории
Български
Отменен 
1999  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за акредитация на лаборатории за изпитване и за калибриране. Общи изисквания за дейността и признаването им
Български
Отменен 
1998  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол
Български
Отменен 
1999  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за оценяване и акредитация на органи, извършващи сертификация/регистрация (ISO/IEC Guide 61:1996)
Български
Отменен 
1994  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за органите, които извършват сертификация на продукти (ISO/IEC Guide 65:1996)
Български
Отменен 
1999  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за органите, които извършват сертификация на продукти (ISO/IEC Guide 65:1996)
Български
Отменен 
1994  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Общи критерии за органите за сертификация за системи по качество (ISO/IEC Guide 62:1996)
Български
Отменен 
2000-05-14  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за органите за оценяване и сертификация/регистрация на системи по качеството (ISO/IEC Guide 62:1996)
Български
Отменен 
1994-01-21  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Общи критерии за органите за сертификация на персонал
Български
Отменен 
1996  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи критерии за декларация за съответствие, правена от доставчика
Български
Отменен 
2002-04-05  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи критерии за декларацията за съответствие на доставчика (ISO/IEC Guide 22:1996)
Английски
Отменен 
2009-07-10  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Оценяване (основан на ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2011-10-17  
80 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за провеждане на одит в организации от авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Отменен 
2015-11-16  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за одит в организации от авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Действащ 
2018-11-14  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за одит на авиационни, космически и отбранителни организации
Английски
Отменен 
2006-11-14  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Приложими изисквания за процесите на сертификация на системи за управление на качеството в областта на авиационната и космическата техника
Английски
Действащ 
2013-06-14  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за програмите за сертификация на системи за управление на качеството в авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Отменен 
2009-07-10  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Част 002: Изисквания за надзора на процесите на сертификация/регистрация на система за управление на качеството за авиационна и космическа техника
Английски
Действащ 
2016-10-17  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Част 002: Изисквания за надзор на програми за сертификация/регистрация на система за управление на качеството за авиационна и космическа техника
Английски
Отменен 
2006-11-14  
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Оценяване, приложимо за организациите по поддръжката (на базата на ISO 9001:2000)
Английски
Действащ 
2006-08-10  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Изисквания за референтни лаборатории (ISO 15195:2003)
Английски
Действащ 
2017-02-16  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентност на производителите на референтни материали (ISO 17034:2016)
Български
Действащ 
2017-12-14  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентност на производителите на референтни материали (ISO 17034:2016)
Английски
Действащ 
2018-09-18  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)
Български
Действащ 
2018-10-17  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)
Английски
Действащ 
2019-10-16  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проследимост и устойчив добив на какаови зърна. Изисквания за схеми за сертификация (ISO 34101-4:2019)
Български
Действащ 
2006-05-30  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC 17000:2004)
Български
Отменен 
2006-09-25  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органи, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2004)
Английски
Действащ 
2018-02-14  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания за органите за акредитация, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2017)
Български
Действащ 
2018-03-15  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания за органите за акредитация, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2017)
Български
Отменен 
2005-07-27  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол (ISO/IEC 17020:1998)
Английски
Действащ 
2012-05-17  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012)
Български
Действащ 
2012-08-15  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012)
Български
Отменен 
2007-09-28  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2006)
Български
Отменен 
2011-06-17  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление (ISO/IEC 17021:2011)
Английски
Действащ 
2015-09-16  
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
Български
Действащ 
2016-01-18  
59 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)
Английски
Действащ 
2019-02-14  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Български
Действащ 
2019-03-14  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 17021-2:2016)
Английски
Действащ 
2019-02-14  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)
Български
Действащ 
2019-03-14  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC 17021-3:2017)
Български
Отменен 
2004-09-24  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2003)
Английски
Действащ 
2012-09-20  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи изисквания към органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2012)
Български
Действащ 
2014-02-17  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи изисквания към органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2012)
Български
Отменен 
2006-11-14  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
Български
Отменен 
2001-06-04  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:1999) (Второ издание 2002 г.)
Български
Отменен 
2006-03-02  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005)
Български
Отменен 
2006-11-14  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)
Английски
Действащ 
2018-01-15  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Действащ 
2018-01-29  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Английски
Действащ 
2020-02-14  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания за органи за валидиране и верификация (ISO/IEC 17029:2019)
Български
Действащ 
2020-05-18  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи принципи и изисквания за органи за валидиране и верификация (ISO/IEC 17029:2019)
Английски
Действащ 
2009-07-10  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Основни изисквания за знаците за съответствие от трета страна (ISO/IEC 17030:2003)
Български
Действащ 
2009-09-30  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Основни изисквания за знаците за съответствие от трета страна (ISO/IEC 17030:2003)
Английски
Действащ 
2005-07-27  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за взаимно оценяване като равнопоставени страни на органи за оценяване на съответствието и на органи по акредитация (ISO/IEC 17040:2005)
Английски
Действащ 
2010-04-21  
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност (ISO/IEC 17043:2010)
Български
Действащ 
2013-10-14  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност (ISO/IEC 17043:2010)
Български
Отменен 
2006-08-10  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004)
Български
Действащ 
2010-10-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004, коригирана версия 2007-06-15)
Български
Действащ 
2006-08-10  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 2: Поддържаща документация (ISO/IEC 17050-2:2004)
Английски
Действащ 
2012-11-20  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)
Български
Действащ 
2013-07-15  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)
Български
Действащ 
2013-12-17  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти (ISO/IEC 17067:2013)
Английски
Действащ 
2019-04-11  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието (ISO/TS 15874-7:2018)
Английски
Действащ 
2019-04-11  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието (ISO/TS 15875-7:2018)
Английски
Действащ 
2019-06-17  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 7: Указания за оценяване на съответствието (ISO/TS 15876-7:2018)
Английски
Действащ 
2008-03-28  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на проби и измервания на подпочвени води. Част 3: Оценяване на съответствието на предприятия и персонал от трета страна (ISO/TS 22475-3:2007)
Английски
Действащ 
2007-02-28  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ръководство за управление на производството за поставяне на маркировка СЕ (система за оценяване на съответствието 2+) на проектен разтвор за зидария
Английски
Отменен 
2012-05-17  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване (контрол) без разрушаване. Тълкуване на ISO/IEC 17024 за прилагане при сертификация на персонал по изпитване без разрушаване
Английски
Действащ 
2015-10-15  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Ръководство за статистическо оценяване на декларираните стойности. Част 1: Принципи и правила за прилагане
Английски
Действащ 
2015-10-15  
122 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Ръководство за статистическо оценяване на декларираните стойности. Част 2: Технически и статистически данни
Английски
Действащ 
2015-05-18  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за сигурност на надеждни системи за управление на сертификати и времеви печати
Английски
Действащ 
2014-04-15  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за провеждане на кръгови изпитвания
Български
Действащ 
2018-05-17  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за провеждане на кръгови изпитвания
Английски
Действащ 
2009-05-29  
70 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Квалификация на електрически контактори за инсталации
Български
Отменен 
1987  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимодоставяната продукция. Сертификат за съответствие и протокол от изпитването на образци-продукция. Типове форми и правила за тяхното попълване
Български
Отменен 
1987  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимодоставяната продукция. Списък на продукцията, подлежаща на сертификация. Типова форма
Български
Отменен 
1987  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимнодоставената продукция. Основни термини и определения
Български
Отменен 
1987  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимодоставяната продукция
Български
Отменен 
1989  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Система за оценка на качеството и сертификация на взаимнодоставената продукция. Форма, размери и ред на използване
Отпечатай страницата
82 намерени, страница 1 от 1
Страници:
 1 

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved