Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-02 - Time: 16:03


Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1980  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност в техниката. Избор на номенклатура на нормируеми показатели на надеждността
Български
Действащ 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност в техниката. Избор на номенклатура на нормируеми показатели на надеждността
Български
Отменен 
1976  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност на машиностроителните изделия. Метод за измерване големината на износването по дълбочината на изрязаните вдлъбнатини
Български
Отменен 
1982  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване и контрол на качеството на продукцията. Основни термини и определения
Български
Отменен 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване и контрол на качеството на продукцията. Основни термини и определения
Български
Действащ 
1985  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност в техниката. Планиране на наблюденията и изпитванията
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия свързващи. Статистически приемателен контрол на качеството
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Качество на продукцията. Общи ергономически показатели. Термини и определения
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Стандарти по управление на качеството и осигуряване на качеството. Указания за избора и прилагането им
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Системи по управление на качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектирането (разработването), производството, монтажа и обслужването
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при производството и монтажа
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при крайния контрол и изпитване на продукцията
Български
Отменен 
1989  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Управление на качеството и управление на системата по качеството. Ръководни указания
Български
Отменен 
1983  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Качество на продукцията. Термини и определения
Английски
Действащ 
2007-07-27  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти за сгради. Разглеждане на въпросите, свързани с акустиката в техническите спецификации за продукти
Английски
Действащ 
2006-03-28  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Осигуряване на качеството
Английски
Отменен 
2003-12-22  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството в транспорта. Пътен, релсов и вътрешен воден транспорт. Изисквания към системите по качеството за допълване на EN ISO 9002 за превоз на опасни товари по отношение на безопасността
Английски
Отменен 
2003-11-20  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Потенциално експлозивни атмосфери. Прилагане на системи по качеството
Български
Отменен 
2005-11-25  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Потенциално експлозивни атмосфери. Прилагане на системи по качеството
Английски
Отменен 
2006-12-27  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Квалификационни системи за изпълнители на релсов път
Английски
Отменен 
2013-05-17  
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Услуги в здравеопазването. Системи за управление на качеството. Изисквания, основани на EN ISO 9001:2008
Английски
Действащ 
2017-02-16  
85 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването
Български
Действащ 
2019-03-14  
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването
Английски
Отменен 
2012-08-15  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предоставяне на здравно обслужване от специалисти по хиропрактика
Английски
Действащ 
2014-05-19  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предоставяне на здравни грижи от специалисти по хиропрактика
Български
Действащ 
2018-05-17  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предоставяне на здравни грижи от специалисти по хиропрактика
Английски
Действащ 
2012-10-17  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2014-07-17  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 2: Сгради
Английски
Действащ 
2014-07-17  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 3: Процеси
Английски
Действащ 
2014-07-17  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 4: Транспорт
Английски
Действащ 
2015-07-16  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 5: Компетентност на енергийните одитори
Английски
Действащ 
2015-04-21  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковане. Особености при проверка на опаковките на медицински продукти
Английски
Отменен 
2006-11-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Осигуряване на качеството. EN авиационни и космически продукти. Одобряване на система по качеството на производителите
Български
Отменен 
1998  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи по качеството. Част 1: Одит (ISO 10011-1:1990)
Български
Отменен 
1998  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи по качеството. Част 2: Критерии за квалификацията на одиторите на системи по качеството (ISO 10011-2:1990)
Български
Отменен 
1998  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи по качеството. Част 3: Управление на програмите за одит (ISO 10011-3:1990)
Български
Отменен 
1999  
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за осигуряване на качеството на средствата за измерване. Част 1: Система за метрологично потвърждаване на средства за измерване (ISO 10012-1:1992)
Български
Отменен 
1999  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството. Медицински устройства. Специални изисквания за прилагане на EN ISO 9001
Български
Отменен 
1999  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството. Медицински устройства. Специални изисквания за прилагане на EN ISO 9002
Английски
Отменен 
2004-03-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за качество. Медицински устройства. Специфични изисквания за прилагане на EN ISO 9003
Английски
Отменен 
2004-03-19  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ръководство за приложението на EN 29001 и EN 46001, както на EN 29002 и EN 46002, за промишлено производство на активни (включително активни имплантируеми) медицински устройства)
Английски
Отменен 
2006-09-25  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на надеждността. Част 2: Елементи и задачи на програмата за надеждност (IEC 60300-2:1995)
Английски
Отменен 
2010-01-30  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания (базирани на ISO 9001:2000) за система по качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектиране, разработване, производство, монтаж и обслужване
Английски
Действащ 
2018-10-17  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за авиационните, космическите и отбранителните организации
Български
Действащ 
2018-12-17  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за авиационните, космическите и отбранителните организации
Английски
Отменен 
2009-07-10  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Оценяване (основан на ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2011-10-17  
80 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за провеждане на одит в организации от авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Отменен 
2015-11-16  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за одит в организации от авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Действащ 
2018-11-14  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за одит на авиационни, космически и отбранителни организации
Английски
Отменен 
2006-11-14  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Система за качеството. Преглед на първа точка
Английски
Действащ 
2016-05-17  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за качество. Изисквания за проверка на първия образец/бройка
Английски
Отменен 
2006-11-14  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Система за управление на качеството. Управление на промяната на ключови характеристики
Английски
Действащ 
2015-12-15  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Авиационна и космическа техника. Система за управление на качеството. Управление на промяната на ключови характеристики
Английски
Действащ 
2015-05-18  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Система за управление на качеството. Управление на промяната на ключови характеристики
Английски
Отменен 
2006-11-14  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Приложими изисквания за процесите на сертификация на системи за управление на качеството в областта на авиационната и космическата техника
Английски
Действащ 
2013-06-14  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за програмите за сертификация на системи за управление на качеството в авиационната, космическата и отбранителната сфера
Английски
Действащ 
2010-11-16  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Част 003: Изисквания към системите за управление на качеството в областта на авиационната и космическата техника. Квалификация и обучение на одиторите
Английски
Действащ 
2019-05-16  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за качество. Директно предоставяне на разрешение за доставка. Ръководство за авиационно-космически организации
Английски
Отменен 
2006-11-14  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за качеството. Приложим модел за осигуряване на качеството в организациите по поддръжката
Английски
Отменен 
2010-11-16  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за организациите за поддръжка на авиационна техника
Английски
Отменен 
2015-07-16  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания към организациите за поддръжка на авиационна техника
Английски
Действащ 
2018-11-14  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за организации в областта на поддръжката на авиационна техника
Английски
Отменен 
2006-11-14  
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Оценяване, приложимо за организациите по поддръжката (на базата на ISO 9001:2000)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за качество. Ръководство за директна доставка за авиационни компании
Английски
Отменен 
2013-06-14  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания към организации с авиационен, космически и отбранителен характер. Приложен софтуер (допълнение към EN 9100)
Английски
Действащ 
2018-12-17  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за авиационните, космическите и отбранителни организации. Приложен софтуер (допълнение към EN 9100)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Известие за промяна (NOC). Изисквания
Английски
Отменен 
2006-11-14  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за дистрибуторите на резервни части (на базата на ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2010-11-16  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за дистрибуторите на авиационни, космически и военни продукти
Английски
Действащ 
2018-11-14  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания за дистрибутори на продукти за авиационни, космически и отбранителни организации
Английски
Отменен 
2006-11-14  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Оценяване, приложимо за дистрибуторите на резервни части (на базата на ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2010-07-15  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Оценяване, приложимо за дистрибуторите на резервни части (на базата на ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2009-05-29  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Система за управление на качеството. Документация за несъответствия
Английски
Действащ 
2016-07-18  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Определяне и документиране на несъответствия
Английски
Отменен 
2006-11-14  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за качеството на маркировката с щрихово кодиране Data Matrix върху продуктите
Английски
Действащ 
2017-07-12  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Изисквания за качество при маркиране на части с баркод Data Matrix
Английски
Отменен 
2010-01-30  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Процедура за квалифициране на стандартизирани части за авиационна и космическа техника
Английски
Действащ 
2018-11-14  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Процедура за квалифициране на стандартни продукти за авиационно-космическата индустрия
Английски
Действащ 
2018-11-14  
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Анализ на причините и решаване на проблемите (методология 9S)
Английски
Действащ 
2012-09-20  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Указания за прилагане на AQAP 2110 в контекста на системата за управление на качеството на EN 9100
Английски
Действащ 
2020-03-16  
112 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Системи за управление на качеството. Статистически продукт. Изисквания за приемане
Английски
Действащ 
2019-03-14  
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Изисквания за предварително планиране на качеството на продукта и процеса на одобряване на производството на части
Английски
Отменен 
2007-10-30  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Специфични изисквания относно качеството и компетентността (ISO 15189:2007)
Български
Отменен 
2010-06-17  
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Специфични изисквания относно качеството и компетентността (ISO 15189:2007)
Английски
Действащ 
2012-12-18  
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2012, коригирана версия от 2014-08-15)
Български
Действащ 
2016-10-17  
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2012, коригирана версия от 2014-08-15)
Български
Отменен 
2004-03-19  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO 19011:2002)
Английски
Отменен 
2012-01-18  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)
Български
Отменен 
2012-04-19  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Биологичен анализ от външна лаборатория (point-of-care) (POCT). Изисквания за качество и компетентност (ISO 22870:2006)
Английски
Действащ 
2017-01-18  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изследване на мястото на обгрижване на пациента (POCT). Изисквания за качество и компетентност (ISO 22870:2016)
Български
Действащ 
2017-05-15  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изследване на мястото на обгрижване на пациента (POCT). Изисквания за качество и компетентност (ISO 22870:2016)
Български
Отменен 
1999  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление и осигуряване на качеството. Речник (ISO 8402:1994)
Български
Отменен 
2001-12-29  
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Английски
Отменен 
2001-12-29  
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Френски
Отменен 
2001-12-29  
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Немски
Отменен 
2001-12-29  
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Руски
Отменен 
2001-12-29  
77 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2000)
Български
Отменен 
2007-03-28  
75 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2005)
Английски
Действащ 
2015-09-25  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
Български
Действащ 
2015-11-16  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
Български
Отменен 
1997  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандарти по управление и осигуряване на качеството. Част 1: Указания за избор и прилагане (ISO 9000-1:1994)
Български
Отменен 
1996  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектирането/разработването, производството, монтажа и обслужването (ISO 9001:1994)
Български
Отменен 
2001-12-29  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Английски
Отменен 
2001-12-29  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Френски
Отменен 
2001-12-29  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Немски
Отменен 
2001-12-29  
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2000)
Български
Отменен 
2008-12-20  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008)
Английски
Действащ 
2015-09-25  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)
Български
Действащ 
2015-09-25  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)
Български
Отменен 
1996  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при производството, монтажа и обслужването (ISO 9002:1994)
Български
Отменен 
1996  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при крайния контрол и изпитване (ISO 9003:1994)
Български
Отменен 
2002-10-09  
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на постиженията (ISO 9004:2000)
Български
Отменен 
2010-01-30  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за управление чрез качеството (ISO 9004:2009)
Английски
Действащ 
2018-06-14  
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех (ISO 9004:2018)
Български
Действащ 
2018-08-14  
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех (ISO 9004:2018)
Английски
Действащ 
2020-02-14  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Указания за управление на компетентността и развитие на персонала (ISO 10015:2019)
Български
Действащ 
2020-04-21  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Указания за управление на компетентността и развитие на персонала (ISO 10015:2019)
Английски
Действащ 
2007-11-30  
93 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Ръководство за използването на EN ISO 9004:2000 за непрекъснато подобряване на постиженията в здравните услуги
Английски
Отменен 
2006-11-14  
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Указания за използване на ISO 9001:2000
Отпечатай страницата
120 намерени, страница 1 от 1
Страници:
 1 

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved